Virksomheder sætter strøm til cement- og stålproduktionen

6. februar 2024

Elektrificering af cement- og stålindustrien er gået fra at være utopi til en reel mulighed. Ny rapport sår tvivl om CO2-fangst som den gyldne løsning på industriens klimatunge produktion

Cement og stål kan med fordel produceres ved hjælp af strøm direkte fra vedvarende energi frem for at afbrænde kul, olie og gas, som man gør i stor stil i dag. Der sker i øjeblikket en rivende teknologisk udvikling, og en række virksomheder er på vej med kommercielle anlæg inden for industrier, man hidtil ikke har troet kunne elektrificeres. Det viser en ny publikation fra Rådet for Grøn Omstilling.

”Det bobler frem med cement- og stålvirksomheder, der er lykkedes med at skabe nye processer til at elektrificere deres produktion. Vi står på tærsklen til en række gennembrud på området, som branchen og politikere bør lade sig inspirere af, så vi kan gøre os fri af fossile brændsler i den tunge industri,” siger Jens Dahlstrøm, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Ifølge rapporten har en del virksomheder lovende teknologier, der demonstrerer, at elektrificering af selv højtemperaturprocesser (1500-2000 grader), som i dag er nødvendige i fremstillingen af både stål og cement, er mulig. Det har ellers længe lydt, at det ikke kan lade sig gøre at elektrificere den energiintensive produktion. Derfor satses der fra regeringens side og i virksomheder som Aalborg Portland på CO2-fangst til at mindske CO2-udledningen.

Denne nye viden om elektrificering som mulighed bør munde ud i, at politikerne genovervejer, hvordan vi bedst kan løse industriens klimaaftryk, lyder det fra Jens Dahlstrøm.

”Regeringen og en del af branchen har set sig blinde på CO2-fangst som den gyldne lappeløsning. Men vi har talt om CO2-fangst i 40 år, og det er stadig meget usikkert, hvad det kan levere. Derimod er direkte elektrificering på få år gået fra at være opfattet som en utopi i forhold til den energiintensive produktion til at være en reel mulighed,” siger han og fortsætter:

”Vi bliver nødt til at åbne øjnene for, at elektrificering er en farbar vej, som er til langt mere gavn for klimaet, mere effektiv og dermed økonomisk rentabel.”

Han mener derfor, der er brug for handling fra politikernes side.

”Direkte elektrificering skal være førsteprioritet i omstillingen generelt og nu sandsynligvis også af cement – og stålproduktionen. Så satsningen på CO2-fangst skal revurderes. Konkret foreslår vi, at man tager en tænkepause, før der investeres i mere CO2-fangst.”

Pausen skal ifølge Jens Dahlstrøm bruges til, at en uafhængig instans som f.eks. Klimarådet får tid og ressourcer til at lave en grundigere undersøgelse af forudsætningerne for CO2-fangst og mulighederne for elektrificering af tung industri. Denne praksis har man eksempelvis i Holland, hvor man hvert år vurderer om CCS er den bedste løsning til forskellige industrier.

”Derudover skal der midler til forskning, videreudvikling og implementering af teknologierne, og så skal der en højere CO2-afgift på cementproduktionen. Det vil kunne øje hastigheden af omstillingen af industrien væk fra fossile brændsler og over på strøm fra vind of sol,” siger han.

Rapporten ‘Teknologigennembrud for direkte elektrificering – en ny klimavej for cement- og stålindustrien?’ går i dybden med emnet, ser nærmere på en række cases og bringer politiske anbefalinger.

Om stål, cement og CO2

Når vi bygger veje, broer og bygninger med stål og cement er det forbundet med store CO2-udledninger. Stål og cement tegner sig globalt for 52 procent af de direkte CO2-udledninger fra industrisektoren. En væsentlig årsag til det høje klimaaftryk er, at produktionsprocessen i dag er yderst energiintensiv. Produktionen sker i såkaldte højtemperaturovne, som opvarmes ved at tilføre store mængder fossil energi. Men det er altså nu muligt at bruge vedvarende energi til produktionen frem for fossile brændsler.

Kontakt

Jens Dahlstrøm Iversen

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1932
jens@rgo.dk

Læs mere