Webinar: Fosfor og hav – hvordan håndterer vi ophobningen?

12. april 2022
Rådet for Grøn Omstillingafholdte webinar den 31. marts 2022, kl. 09:00-11:30 om fosfor ophobing i havmiljøer og hvordan man kan håndterer denne ophobing fremover. 46 deltagere deltog og 62 var tilmeldt.

Vi skal sikre god økologisk tilstand i kystvandene, og alt tyder på, at der er lang vej endnu. Vandområdeplanerne har fokus på kvælstof, men fosfor udgør også et problem. Hvordan håndterer vi fosforressourcen bedst? Hvordan påvirker fosforpuljerne søer og hav? Hvilken effekt har udtagning af landbrugsjord på tilførsel af fosfor til vandmiljøet? Hvordan kommer vi bedst af med de store fosforpuljer? Og hvor lang tid vil det tage? 

Dette var spørgsmål vi med dette webinar gerne ville blive klogere på. Rådet for Grøn Omstilling satte med webinaret fokus på et vigtigt område hvor vores landbrugsaktiviteter har en konkret effekt på vandmiljøet. Der snakkes oftest om næringsstoffet kvælstof, når det kommer til at forbedre havets vandmiljø, men også fosfor har betydning. Samtidigt har vi de sidste 50 år ophobet store lagre af fosfor i landbrugsjord og sediment, som bidrager til et forringet vandmiljø – hvilket de vil gøre mange år endnu. 
Webinaret gjorde os klogere på bl.a. fosfors påvirkning af sø- og havmiljø, hvordan fosforproblematikken reguleres samt hvilke tiltag der kan begrænse tilførslen af fosfor til landbrugsjorderne samt hvordan fosfor bedre kan recirkuleres i et næringsstofkredsløb. 
Webinaret gav også anledning til en diskussion om i hvilket tidsperspektiv vi skal opfatte ændringer i tilførslen af næringsstoffer og om hvorvidt de positive effekter ved vådlægning af landbrugsjord opvejer en evt. øget fosforudledning i en kort årrække. 

Webinaret er en del af projektet Et Rent Hav For Alle, der er muliggjort med støtte fra Velux Fonden. Læs mere om projektet her: https://rgo.dk/projekt/et-rent-hav-for-alle/

Oplæg

Fosfor i landbrugsjord – forurening og knap ressource / Christian Ege, seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Korrektion: I oplægget i videoen bliver der sagt at det er 100.000 ha med lavt C-indhold, der bør udtages. Der skulle have stået ”højt” C-indhold. Fejlen er rettet i præsentationen, der kan downloades nedenfor.

Præsentationen kan downloades her

Vandplansscenarier og fosfor / Karen Timmermann, professor – DTU Aqua, kystøkologi 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Præsentationen kan downloades her

Fosfor i søer – status – fremtid / Martin Søndergaard, seniorforsker – Institut for Ecoscience, sø-økologi, AU 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Præsentationen kan downloades her

Fosfor i landskabet-set over årtier / Stiig Markager, professor – Institut for  Ecoscience, marin biodiversitet og eksperimentel økologi, AU 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Præsentationen kan downloades her


Rapporter

Undervejs i webinaret blev chatten bl.a. brugt til at henvise til følgende rapporter, der yderligere belyser området: 

Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark, DCE, AU, 2020: Https://dce2.au.dk/pub/SR397.pdf 

Virkemidler til reduktion af fosforbelastning af vandmiljøer, DCE, AU, 2020: 
https://dce2.au.dk/pub/SR379.pdf 

For yderligere information:

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk