6 projekter deler de 1,25 mia. udbudt til opstart af dansk brintproduktion  

27. oktober 2023
Energistyrelsen har i dag annonceret de seks vinderprojekter af i alt 1,25 mia. støttekroner til at få dansk brintproduktion op i gear.

Det er godt nyt for klimaet, hvis brinten indgår som byggesten i grønne brændstoffer til fly, skibstransport eller gødning, knap så godt nyt hvis brinten ender i lastbiler eller til at opvarmning af tyske stuer. Vi må dog vente i spænding på at se, hvad brinten fra de 280 MW elektrolysekapacitet skal bruges til.

I Rådet for Grøn Omstilling følger vi nøje udviklingen af den danske brintindustri. På den ene side er brint helt nødvendigt for specifikke sektorer, som ellers ikke har mulighed for at omstille sig. På den anden side kan de mange støttekroner betyde, at brint bruges steder, hvor det energi- og samfundsøkonomisk ikke er hensigtsmæssigt. Samtidig er det afgørende at selve brintproduktionen planlægges fornuftigt med fleksibilitet for øje, så anlæggene kan hjælpe med at balancere elnettet, samt afgive overskudsvarme til fjernvarmenettet.

Kontakt:

Jens Dahlstrøm Iversen

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1932
jens@rgo.dk

Læs mere: