Affald i høj kvalitet må ikke glemmes i genanvendelsesiver

18. maj 2020
Der er mange gode takter at spore i regeringens netop foreslåede initiativer, som skal føre til et lavere klimaaftryk fra vores affald. Ensretning af affaldssortering i alle kommuner samt mindre afbrænding er begge elementer vi længe har efterlyst i Rådet for Grøn Omstilling. Men vi må ikke tro, at genanvendelse er løsningen på klimakampen.

Regeringen har netop fremlagt en række initiativer til nedsættelse af vores klimaaftryk. Forbrændingsanlæggene vurderes til at stå for knap 4 pct. af de nationale CO2-udledninger. Og det er dette tal der skal nedbringes.

Det er virkelig gode nyheder, med en målsætning om langt mindre forbrænding. Desværre tales der bare meget mere om genanvendelse end om reduktion og genbrug. Det er bare ikke kun når produkter bliver til affald, at der udledes meget CO2. Også produktionen af de produkter vi anvender er en stor CO2-synder”, siger Lone Mikkelsen der er seniorrådgiver i kemikalier og cirkulær økonomi hos Rådet for Grøn Omstilling.

Genanvendelse er en industriel proces, som også bidrager til CO2-udledning, om end ikke i samme grad som affaldsforbrænding. Både ved genanvendelse og affaldsforbrænding, vil man efterfølgende skulle producere nye varer, som ligeledes bidrager til CO2-udledningen. Genbrug er derimod CO2-neutralt, da et givent produkt igen bliver anvendt til samme formål, som det oprindeligt er skabt til.

Og når vi så taler om genanvendelse, så er det vigtigt at holde sig for øje, at genanvendelse ikke bare er genanvendelse. De materialer der har høj kvalitet, som f.eks. fødevareplast, må ikke sammenblandes med materialer i lavere kvalitet, da det hele så vil ende som lavkvalitetsplast, som kun kan bruges til f.eks. affaldsposer og urtepotter. Vi efterspørger en sortering, hvor fødevareplast sorteres særskilt”, siger Lone Mikkelsen.

Danmark importerer alt for meget affald for at få fyldt vores forbrændingsanlæg op. Danmark skal have færre og mere effektive forbrændingsanlæg og importen af udenlandsk affald skal begrænses. I det såkaldte grønne sporskifte foreslår regeringen mere genanvendelse, styrket cirkulær økonomi og mindre forbrænding er et centralt skridt i den retning.

Jeg håber oprigtigt, at regeringen husker, at vi står overfor en meget svær udfordring ift. reelt at kunne tale cirkulær økonomi. Vores affald indeholder i dag en lang række skadelige kemikalier. Nogle er endda så problematiske, at de i dag er forbudt pga. deres sundhedseffekter. Det er katastrofalt, hvis disse kommer til at indgå i nye produkter, og det er altså endnu et vigtigt argument for at holde den høje kvalitet adskilt fra andet affald”, siger Lone Mikkelsen.

For yderligere information:

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk