Aftalerne om grøn strøm og varme er et vigtigt skridt frem, men hastigheden skal sættes op, hvis vi skal nå i mål til tiden

28. juni 2022
Aftalen om grøn strøm og varme, som regeringen indgik med et flertal af Folketingets partier i weekenden, er et stort skridt frem for den grønne omstilling. Men hastigheden skal sættes op, hvis vi skal nå i mål med en endelig udfasning af fossil energi og udbygning af vedvarende energi til tiden.

Aftalen tager et stort skridt frem mod etablering af grundlaget for udbygningen med vedvarende energi fra sol og vind på landjorden, og åbner op for udbygningen med vindmøller på havet frem mod 2030. Men set i lyset af, at det haster meget med udbygningen af vedvarende energi, og at der i Danmark er særdeles gode forudsætninger for udbygningen med vindmøller i Nordsøen, er det skuffende, at der ikke er skruet mere op for ambitionerne på havvind.

”Det er skuffende, at man ikke allerede nu fastsætter ambitiøse og bindende mål for den udbygning af havvind, der skal finde sted frem til 2030. Regeringen binder sig alene til at udbyde nye områder til vindkraft på 4GW, samtidigt med at der tages forbehold for den faktiske udbygning. Vi mener, at regeringen bør fastsætte et bindende mål for udbygningen, og målet skal være væsentligt højere end 4GW,”
siger Julie Abrahams, rådgiver i Energi og Klima i Rådet for Grøn Omstilling.

Staten skal bidrage til placering af sol og vind på land

Aftalen griber også fat i problematikken om placering af solceller og vindmøller på land med beslutningen om, at staten skal spille en mere ledende rolle med at udpege områder, hvor udbygningen kan finde sted. Her er det vigtigt at sikre, at kommunerne har de nødvendige ressourcer til at følge op på udpegningen af områder med lokalplaner, miljøvurderinger mv., ligesom der bør tages hensyn til andre interesser i forbindelse med udpegningen, uden at dette skal forsinke udbygningen.

Udfasning af fossil gas til varme skal gå langt hurtigere

Aftalen omfatter også spørgsmålet om udfasning af naturgas. Ambition er, at der ikke skal anvendes gas til rumvarme i danske husstande fra 2035, samt at Danmark senest i 2030 vil være 100 pct. forsynet med grøn gas. Men udfasningen skal gå meget hurtigere. Der bør inden udgangen af 2027 hverken bruges olie eller naturgas til opvarmning af boliger og erhverv. Derfor er det vigtigt hurtigst muligt at få et forbud mod nyinstallation af fossile fyr.

Derudover er en del usikkerheder i forbindelse med hvilke redskaber, kommunerne har til at sikre en hurtig og koordineret tilslutning til fjernvarme, udbygning med varmepumper og ikke mindst en nedlukning af gasnet, der koordineres med udbygningen af fjernvarmen. Samtidig er der behov for at gentænke støtteordningerne til forbrugerne, således at pengene anvendes mere målrettet til at støtte de borgere, der har størst behov.

Det er også værd at påpege de elementer, som aftalen ikke har med. Der mangler et af de vigtigste ben i udfasningen af fossil energi – nemlig et større fokus energieffektivisering. Energistyrelsen lancerer i dag en kampagne, men det er langt fra nok. Det er vigtigt at huske, at vi kommer langt hurtigere og billigere i mål med udfasning af fossil energi, hvis vi også sørger for at bruge meget mindre af den.

For yderligere information: