Hvor peger den nye frivillige bæredygtighedsklasse hen?

7. oktober 2020
Den nye frivillige bæredygtighedsklasse er et vigtigt skridt fremad mod et mere bæredygtigt byggeri. På dette webinar får du flere bud på, hvad den nye klasse kan bruges til, og hvilken effekt den kan forventes at have på byggeriet fremadrettet.

Tid: Onsdag den 18. november 2020 klokken 13-14.30

Sted: Online, link udsendes senest dagen før

På webinaret præsenteres et nyt fremsynsnotat fra projektet ’Bygninger og Grøn Omstilling’. Fremsynsnotatet handler om forventninger til den nye klasse, og hvor den peger henad mod fremtidig regulering. Præsentationen underbygges af tre nøgleaktører, som er tæt på den faktiske anvendelse af klassen.

Program:

13:00 Velkomst v. Camilla Damsø Pedersen, CONCITO

13:05 Afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse i 31 caseprojekter v. Anne Gade Iversen, Realdania

13:10 Nyt fremsynsnotat om muligheder i den frivillige bæredygtighedsklasse v. Søren Dyck-Madsen, CONCITO

13:25 Den frivillige Bæredygtighedsklasse – rammer den rigtigt? v. Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS

13:40 Analyse af den frivillige bæredygtighedsklasse i en konkret case v. Steffen Maegaard, MOE

13:55 Status på den frivillige bæredygtighedsklasse v. Asser Simon Jørgensen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

14:05 Spørgsmål og debat

14:30 Afslutning

Praktisk info: Når du tilmelder dig, får du en bekræftelse på din deltagelse. Tættere på afholdelse får du fremsendt et link til online-webinaret, som du skal bruge, når du deltager. Dertil får du også fremsendt link til det nye fremsynsnotat og en pixi-udgave.

Arrangementet er et led i projektet Bygninger og Grøn Omstilling, som støttes af Realdania og Grundejernes Investeringsfond, og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling.

For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Læs mere om projektet her