Bygninger og Grøn Omstilling

CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling sætter fokus på bygningers udvidede rolle i den grønne omstilling i dette projekt som skal fremme bæredygtige, klimavenlige og sunde bygninger.

Bygninger vil spille en udvidet rolle i den grønne omstilling mod 2050. I et nyt projekt vil CONCITO og Rådet for Grøn Omstilling hjælpe byggebranchen med at bygge klimavenlige og bæredygtige bygninger med et sundt indeklima.

Udgivelser i projektet

Fremsynsnotater med den nyeste viden om krav og tendenser, der påvirker byggeriet.

Interviews med aktører, der har stort kendskab til områder med betydning for byggeriet.

Events som webinarer m.v.

Artikler, kommentarer m.v.

Formålet med projektet er at fremme klimavenlige, bæredygtige og sunde bygninger. Dette vil blive gjort gennem udvikling og formidling af viden om de fremtidige rammebetingelser for byggeriet, nye byggeformer og materialer, bygningernes samspil med energisystemerne mm. Projektet bidrager med viden til byggebranchen om de mange nye tendenser og krav udefra, som påvirker byggeriet, og supplerer med anbefalinger om, hvordan byggebranchen kan håndtere disse.

Dertil formidles viden til embedsværket og det politiske niveau om, hvordan de bedst mulige rammer for fremtidens bæredygtige og klimavenlige bygninger sikres som led i den grønne omstilling.

Projektet vil blandt andet have fokus på følgende områder:

  • Bygningers klima-aftryk i materialevalg, opførelse, drift, renovering og bortskaffelse, herunder om behovet for bygningsareal pr. person kan mindskes samtidig med at anvendelsen forbedres
  • Bygningers funktion og rolle i gennemførelsen af elektrificering af energisystemet, aflastning af el-nettet og varmeforsyningen samt transporten
  • Sikringen af det bedste indeklima- og komfortniveau for beboerne
  • Bygningers samspil med det omgivende samfund og som vigtige elementer i et socialt og klimamæssigt velfungerende by- og landsamfund
  • Klimaændringernes betydning for planlægning og tilpasning af nyt byggeri eller renovering af eksisterende.

Bygningerne skal kunne medvirke til at opfylde klimamål og understøtte udfasningen af de fossile brændsler. De skal kunne håndtere den kommende elektrificering af energiforsyningen. De skal bidrage til socialt inkluderende bymiljøer. De skal kunne modstå klimaforandringer osv. Mulighederne og udfordringerne for byggebranchen i den grønne omstilling er og vil blive mange. 


Periode: 2020-2022

Finansiering: Projektet et støttet af Energifonden, Realdania og Grundejernes Investeringsfond. EA Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.


For yderligere information:

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Del på sociale medier