Fremsynsnotater i projektet Bygninger og Grøn Omstilling

16. november 2021
Byggeriet påvirkes i høj grad af udefrakommende krav og tendenser. Formidling af viden om disse er omdrejningspunktet for projektet Bygninger og Grøn Omstilling.

Bygninger står for ca. 40 % af Danmarks energiforbrug, og ca. 35 % af al affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen. Samtidig udgør de danske bygninger en formue på ca. 4.400 mia. kr. svarende til ca. 66 % af landets formue.

Bygninger er vigtige. De kan blandt andet bidrage til Danmarks klimamål om CO2-neutralitet i 2050. Og de kan medvirke til at fremme social bæredygtighed, for eksempel ved at fremme fællesskaber.

I dette projekt udgives en række notater med fremsyn for hvilke tendenser og krav, der forventes at få indflydelse på byggeriet fremadrettet.

Notaterne finder du her:

Cirkulær økonomi i byggeriet

Anvendelse af beton i byggeriet

Varmeforsyning nye boliger

Bæredygtige installationer

Kemikalier i byggematerialer og materialepas

Værdien af et godt indeklima

Anvendelse af træ i byggeriet

Byggepladsens klimapåvirkning

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Social bæredygtighed i den grønne omstilling

Mærkning af bygninger SRI

Udfasning af naturgasfyr

Energifællesskaber i Danmark

Bæredygtigt og klimavenligt valg af ventilation ved renovering af eksisterende etageejendomme

Anvendelse af biobaserede byggematerialer

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.