Kemikalier i byggematerialer og et fremtidigt materialepas

17. november 2021
De stadig stigende krav til genanvendelse vil betyde, at der i årene frem kommer et øget fokus på indholdet af uønskede kemikalier i byggematerialer, og derfor vil der komme større efterspørgsel efter, at byggevarer deklareres bedre.

Byggebranchen står for en stor del af Danmarks samlede ressourceforbrug, affaldsproduktion og CO2-udledning. En mere bæredygtig og cirkulær brug af de materialer, der bygges med, er derfor også en vigtig del af den grønne omstilling, og det er vigtigt med fokus på de uønskede kemikalier, der indgår i vores byggematerialer. 

Uønskede kemiske stoffer er brugt i flere forskellige produktgrupper i danske byggeprodukter herunder lim, isolering, maling, bindemidler og gulvbelægninger mm. Det drejer sig bl.a. om stoffer, som er kræftfremkaldende og kan skade arveanlæg, fostre og menneskers forplantningsevne.

Et vigtigt element i at reducere forbruget af særlig problematiske kemikalier og dermed bidrage til en forbedring af sundheden, minimere miljøbelastningen og øge muligheden for genbrug og genanvendelse af ressourcer er, at byggevarerne fremover deklareres bedre, for eksempel gennem anvendelsen af materialepas.

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet et fremsynsnotat om “Kemikalier i byggematerialer og et fremtidigt materialepas”. Fremsynsnotatet findes også i en pixi-udgave.

Kontaktperson: Christian Jarby, e-mail: cj@rgo.dk og
Martha Lewis, e-mail: mle@henninglarsen.com

Hovedpointer fra fremsynsnotatet

I fremsynsnotatet beskrives, hvilke kemikalier der findes i byggematerialer, lovgivningen på området og et nyt forslag til materialepas, som er under udvikling.

Det forventes, at:

  • Der vil komme større fokus på reduktion af uønskede kemikalier i byggematerialer – både nye, genbrugte og genanvendte.
  • Der vil komme øgede krav om at dokumentere kemikalieindholdet i byggematerialer i forbindelse med større udbud og certificeringer.
  • Et kommende materialepas vil skabe værdi for alle aktører i byggeriets værdikæde, blandt andet ved at sikre datatilgængelighed for alle.
  • Materialepasset vil muliggøre, at de bedste produkter kan vælges, herunder i forhold til at undgå uønskede kemiske stoffer.
  • Materialepasset vil støtte op om en sund og sikker cirkulær anvendelse af byggematerialer.

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. 

Læs fremsynsnotatet her: