Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:

• Beregning af klimapåvirkning af nybyggeri
• Grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri over 1000 m2

Læs bemærkningerne til høringssvaret nedenfor