Nye veje for biomasse i Danmark

2. september 2020

Tid: Tirsdag d. 8. december 2020, kl. 13-17

Sted: Online via Zoom

Rådet for Grøn Omstilling indbyder til konferencen ”Nye veje for biomasse i Danmark”.

I Danmark brænder vi store mængder træ af for at varme vores huse op. Det har konsekvenser for både vores sundhed, klimaet og miljøet – herunder biodiversiteten.

Reguleringen af træbiomassen i både Danmark og EU har indtil nu vist sig utilstrækkelig til at sikre, at forbruget af biomasse holdes på et bæredygtigt niveau, samt at produktionen af træbiomasse til energi sker bæredygtigt. Og det vil regeringens nye lovkrav til træbiomasse ikke ændre stort på.

Vi ønsker med denne konference at kaste lys på, hvordan alternative teknologier kan erstatte træbiomassen i energiforsyningen og hvilke politiske tiltag der skal til, for at drive en ansvarlig udfasning af træbiomassen. Samtidig undersøges potentialet for at anvende træbiomassen i andre dele af bioøkonomien til formål med højere værdi end afbrænding.

Der er grundet covid-19 restriktioner desværre kun et begrænset antal pladser i Fællessalen, som vil blive fordelt efter først til mølle princippet, men det vil også være muligt at streame konferencen. I tilfælde af at restriktionerne på deltagerantallet nedjusteres, vil de sidst tilmeldte i stedet blive tilbudt at streame konferencen.

Program

Hvad sker der i skovene, når træbiomasse efterspørges
Jacob Heilmann-Clausen, lektor ved Københavns Universitet

Biomassens rolle i den grønne omstilling
Henrik Lund, professor ved Aalborg Universitet

Glem ikke privat brændefyring
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling

Pause

Træbiomasse der bliver til byggematerialer
Emil Engelund Thybring, lektor ved Københavns Universitet

Træbiomasse som input til avanceret brændstof
Henrik Wenzel, professor ved Syddansk Universitet

Strukturelle og økonomiske forandringer, der understøtter udfasning af træbiomasse i energiforsyningen
Poul Erik Morthorst, professor emeritus ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet

Paneldebat
Anne Paulin, ordfører for Socialdemokratiet
Carsten Kissmeyer, ordfører for Venstre
Ruben Kidde, ordfører for Radikale Venstre
Søren Egge Rasmussen, ordfører for Enhedslisten
Henrik Lund, professor ved Aalborg Universitet
Poul Erik Morthorst, medlem af Klimarådet

For yderligere information:

Læs programmet her

Læs vores positionspapir "Bæredygtig brug af træbaseret biomasse" her

Læs om vores projekt "Nye veje for biomasse" her