Biomassen skal tælles med i Danmarks klimaregnskab

8. december 2020
Enhver direkte og indirekte statsstøtte til afbrænding af ubæredygtig træbaseret biomasse bør gøres helt ulovligt i EU.

Debatindlæg bragt i Politikens Klimamonitor den 8. december 2020 af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling og Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet (SF)

Der er ikke et øje tørt, når danske og europæiske politikere taler klimaambitioner. Og gang på gang får danskerne at vide, at vi er en grøn vindernation, der leder klimakampen. Vores el- og varmeproduktion vil snart være CO2-neutral til inspiration for resten af verden, lyder det.

Men hvad er fakta egentlig?

Jo, Danmark er nået rigtig langt med bl.a. vindenergi. Og varmepumperne begynder at vinde indpas. Men en stor del af den ’grønne’ omstilling skyldes, at CO2-udledningen fra afbrænding af træ ignoreres. Fossil energi udskiftes med træ importeret fra skove i andre dele af verden. Og det er slet ikke uproblematisk.

Medmindre der er tale om affaldstræ fra tømmerproduktionen, kan fyring med træ være lige så skadeligt for klimaet som kul. Det gælder, selv hvis der plantes nye træer, fordi det tager mange år, før de nye træer har udlignet klimabelastningen fra afbrændingen.

Eksplosivt forbrug

Derfor dur det ikke, når EU og Danmark i stor stil forlader sig på biomasse i omstillingen væk fra kul og olie. For så bliver det samlede forbrug af biomasse langt højere, end hvad der kan produceres uden at skade klimaet. Det er en katastrofe i en tid, hvor der mere end nogen sinde tidligere er behov for reelle klimatiltag med effekt her og nu.

Udfordringen er, at afbrænding af træ i EU-lovgivningen sidestilles med energikilder, der reelt er vedvarende som vind og sol. Man antager bare, at de lande, som fælder træerne, indregner CO2-udledningen i deres egne klimaregnskaber.

Det går an, så længe forbruget af biomasse er lavt, men det bliver helt forkert, når forbruget vokser eksplosivt og vi erstatter kul med træpiller. Ved at omstille el- og varmeproduktionen til importeret træ har Danmark og andre EU-lande eksporteret en stor del af vores klimaproblemer til udlandet. Det får måske vores eget regnestykke til at se pænt ud, men det gavner ikke den globale klimakamp.

Kvotesystem?

Løsningen er at ændre systemet, så biomasseforbruget holdes nede på et bæredygtigt niveau. Et niveau, som skal være langt lavere end i dagens Danmark. For eksempel kunne man indføre et loft over det samlede europæiske forbrug via et kvotesystem.

Eller man kunne lade biomassen tælle med i CO2-regnskaberne i de lande, hvor den anvendes og CO2’en udledes. Gerne således at jo mere biomasse man brænder af, jo højere en klimabelastning tilskrives hvert enkelt ton biomasse. Et begrænset forbrug kan nemlig godt være bæredygtigt, men problemet opstår i høj grad, når man brænder for meget af.

Endelig bør enhver direkte og indirekte statsstøtte til afbrænding af ubæredygtig træbaseret biomasse gøres helt ulovligt i EU. Skatteydernes penge bør gå til energibesparelser og ægte vedvarende energi.

Danmark og Europa skal udfase langt størstedelen af biomassen hurtigst muligt. I særdeleshed herhjemme, før andre lande inspireres til at drive rovdrift på klodens sparsomme naturressourcer til skade for klimaet og biodiversiteten.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Læs mere om vores arbejde med nye veje for biomasse i Danmark her: