#BuildBetterLives: Rådet for Grøn Omstilling er med i kampen for bedre boliger

29. august 2023
Sammen med mere end 60 civilsamfundsorganisationer er Rådet for Grøn Omstilling medunderskriver på Climate Action Network Europes fællesudtalelse, der har til formål at sætte skub i energirenoveringen af vores boliger og forbedre bygningsstandarderne i EU.

I et samlet opråb fra europæiske social- og miljøorganisationer understreges behovet for et ambitiøst og socialt afbalanceret Bygningsdirektiv (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD). Fællesudtalelsen, med overskriften “Better buildings today, for better lives tomorrow” bliver lanceret i dag den 29. august med en Twitterstorm under hashtagget #BuildBetterLives i optakten til de aktuelle trilogdiskussioner mellem EU’s Ministerråd, Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen.

Europas bygninger er en central del af EU’s energiproblematik. Europæiske bygninger står for 40% af EU’s samlede energiforbrug, og 75% af disse bygninger er i dag energiineffektive, hvilket sætter millioner af europæere i en udfordrende situation pga. stigende energiudgifter til fossil opvarmning.

Better buildings today, for better lives tomorrow” betyder:

  • Energipotentialet i vores boliger og bygninger skal maksimeres. Dette kan opnås ved at kombinere isolering med installation af grøn opvarmning, hvilket vil medføre energibesparelser og sænke klimabelastningen.
  • Rimelig og tilstrækkelig støtte til de mest sårbare og lavindkomsthusstande. Design af finansielle ordninger til energirenovering og varmepumper for udsatte borgere uden for områder udpeget til kollektiv varmeforsyning. Derudover bør medlemslande sænke omkostningerne ved indgåelse af lån og ydelse af statsgarantier.
  • EU bør støtte beslutningstagere på national og lokal plan, og forberede dem på energiudfordringerne. Med en køreplan der er i overensstemmelse med Paris Aftalen, vil regeringer, såvel som regionale og lokale myndigheder, have de nødvendige forudsætninger for at kunne levere på fremtidens energiinfrastruktur, energieffektive boliger, udfasningen af fossile brændsler og fremme grøn beskæftigelse i samarbejde med civilsamfundsorganisationer, energifælleskaber, fagforeninger og finanssektoren.

Rådet for Grøn Omstilling mener derudover, at det er essentielt, at EPBD har et klart fokus på at mindske klimaaftrykket fra byggematerialer, især den indlejrede CO2, der stammer fra materialer som beton og stål. Med en stigende andel af byggeriets klimaaftryk fra indlejret CO2 er det nødvendigt med et klart politisk rammeværk, der adresserer dette problem.

Rådet for Grøn Omstilling støtter fuldt ud dette initiativ som et naturligt led i vores løbende arbejde for et grønnere Europa. Vi er forpligtede til at fortsætte vores dialog med beslutningstagere i Bruxelles og at formidle vigtig grøn viden, mens vi skaber forandring både i Danmark og i hele EU.

For yderligere information:

Læs vores fælles udtalelse her: