Cirkulær økonomi er en del af et bæredygtigt og klimavenligt byggeri

16. december 2021
”Lige nu fylder klima og bæredygtighed mere i retorikken end cirkulær økonomi, men en mere cirkulær udnyttelse af materialer og ressourcer, er også en del af et mere klimavenligt og bæredygtigt byggeri”, siger Anke Oberender i dette interview med fokus på blandt andet affaldshåndtering, genbrug og genanvendelse, selektiv nedrivning mv.

Lige nu fylder klima og bæredygtighed mere i retorikken end cirkulær økonomi, men en mere
cirkulær udnyttelse af materialer og ressourcer, er også en del af et mere klimavenligt og
bæredygtigt byggeri” siger Anke Oberender i dette interview med fokus på byggeriets rolle
i den grønne omstilling.

Anja Oberender

Sådan siger Anke Oberender i dette interview med fokus på blandt andet affaldshåndtering, genbrug og genanvendelse, selektiv nedrivning mv.

Emner i interviewet

  • Tendenser der særligt kommer til at påvirke byggeriet i den grønne omstilling
  • Lovgivning med betydning for genbrug og genanvendelse
  • CO2-effekt ved genbrug og genanvendelse
  • Betydning af data og digitalisering
  • Behov for kompetencer og tværgående samarbejder
  • Håndtering af affald i kommunerne
  • Marked for cirkulær økonomi
  • Selektiv nedrivning mv.

Kontaktperson: Camilla Damsø Pedersen, cd@concito.dk

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner.

Læs interviewet her: