Daginstitutioner døjer med alvorlig støj, som stresser børn og voksne

26. april 2023
Rådet for Grøn Omstilling har sammen med Teknologisk Institut undersøgt børns indeklima i en række daginstitutioner. Nye resultater viser, at bekymrende lydniveauer forekommer i mange institutioner. Enkelte har fundet løsningen.

Tidligere har Rådet for Grøn Omstilling vist, at mange danske institutionsbørn er udsat for skadelige kemikalier, høj partikelforurening og høje CO2-niveauer. Nye resultater fra samme projekt viser nu, at også støj er en faktor, som rigtig mange daginstitutioner har udfordringer med.

I 12 af 30 undersøgte institutioner bliver der i perioder målt lydniveauer over 80 dB(A). Hvis man på en arbejdsplads er udsat for det niveau i otte timer, vil Arbejdstilsynet stille krav om, at høreværn skal være tilgængelige. I en enkelt institution når niveauet over grænsen for, hvornår brug af høreværn er et krav (85 dB(A)).

De nye resultater vækker bekymring hos Lone Mikkelsen. Hun er projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling:

”Så meget støj er ikke godt for nogen. Høje støjniveauer kan stresse de voksne i institutionerne, og vi må formode, at det samme er tilfældet for børnene – de har bare meget svært ved at give udtryk for det med ord. Sandsynligvis reagerer børnene på dette ved at lave endnu mere lyd.”

Arbejdstilsynet anser støj fra menneskelig aktivitet som potentielt psykisk belastende, hvis arbejdet indeholder store følelsesmæssige krav, arbejdet er kompliceret eller der ofte arbejdes med korte deadlines. Dette vil bl.a. vil omfatte daginstitutioner.

”Da lydkilden i dette tilfælde er mennesker, er dette et komplekst støjproblem, og noget helt andet end f.eks. støj på byggepladser og fabrikker. Resultaterne i denne undersøgelse peger på, at flere institutioner bør sætte støj på dagsordenen og udarbejde handleplaner,” siger antropologisk konsulent på Teknologisk Institut, Sára Finsdóttir.

Nogle af institutionerne har selv fundet gode måder at dæmpe støjen på, bl.a. ved at dæmpe belysningen og dele børnene op i mindre grupper. Selv om det ikke løser hele problemet, er det gode løsninger.

”Den gode nyhed er, at vi finder eksempler på institutioner, hvor de gør brug af simple værktøjer der skaber ro og trivsel. Disse gode eksempler skal vi sikre videregives,” siger Lone Mikkelsen.

Kontakt:

Lone Mikkelsen, projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, tlf. 25792001,

Sára Finsdóttir, antropologisk konsulent på Teknologisk Institut, tlf. 72201841

Thomas Witterseh, seniorspecialist hos Teknologisk Institut, tlf. 72202311


Om projektet

Undersøgelsen er udført i 30 daginstitutioner i syv danske kommuner og er sket i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut. Målingerne er foretaget i november 2021 til april 2022, og Realdania har finansieret undersøgelse som led i foreningens indsats for at forbedre børns indeklima.

Find rapporten med resultater og anbefalinger til kommuner og institutioner her

Læs mere om projektet Indeklimaet i daginstitutioner.

Kontakt

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Læs mere