Indeklimaet i daginstitutioner

Vi sætter indeklimaet i landets daginstitutioner under lup. I projektet undersøger vi en række indeklimaparametre, der er væsentlige for børns trivsel og sundhed.

Børn trives bedst i et sundt indeklima. Men i størstedelen af landets daginstitutioner er der bekymrende niveauer af bl.a. skadelige kemikalier, partikler og CO2. Det viser et pilotprojekt, som vi gennemførte i 2019.

I vores nyeste projekt ser vi på ny nærmere på indeklimaet i 30 nye daginstitutioner. De repræsenterer bredt udformningen af danske daginstitutioner. Projektet, der er finansieret af Realdania, skaber yderligere viden og bygger ovenpå det forudgående projekt. Arbejdet udføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Teknologisk Institut, hvor sidstnævnte som noget nyt står for at måle støjniveauet i institutionerne. Samtidig måles niveauer af CO2, ultrafine partikler, radon og skadelige kemikalier.

Projektet munder ud i en række anbefalinger til kommuner og daginstitutioner, der ønsker at forbedre indeklimaet for de yngste børn. Den nye viden skal bidrage til, at behovet for forbedringer af indeklimaet i landets daginstitutioner i højere grad kommer på den politiske dagsorden – både lokalt og nationalt.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Periode: 2020-2023

Finansiering:  Det er den filantropiske forening Realdania, der finansierer projektet.

Projektpartnere: Undersøgelserne udføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Teknologisk Institut. Desuden har vi samarbejde med Københavns Universitet og VELTEK.


Projektleder

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Del på sociale medier