Danske skibe skal sejle på grøn, dansk strøm

17. oktober 2021
Det på tide, at politikerne skaber de rette vilkår for producenter af grøn strøm, så vi ikke begår samme fejl som med biomassen.

Kommentar bragt i Berlingske den 17. oktober 2021 af Claus Ekman, direktør for Rådet for Grøn Omstilling og Knud Erik Andersen, administrerende direktør for European Energy

Der er brug for en offensiv udbygning af grøn strømproduktion i Danmark, så fremtidens fly og skibe fyldes på fra danske solceller og vindmøller. De danske politikere bør fokusere på energiuafhængighed og ikke gentage fadæsen om import af biomasseenergi fra udlandet.

Det kan være svært ikke at få armene ned over de mange udmeldinger om grønne tiltag, som i disse uger og måneder fylder danske og internationale avisforsider. Senest har den danske rederikæmpe Mærsk meldt ud, at man fra 2023 vil begynde overgangen til at sejle på grønne brændstoffer.

Det er positivt, men også strengt nødvendigt i lyset af den seneste IPCC rapport, som tydeligere end nogensinde optegner et dystert fremtidsscenarie af den verden, som vores børn og børnebørn kommer til at skulle leve i. Også fordi især skibs- og flytrafikken historisk set har været de to sektorer, som har sluppet for egentlige klimamål i de internationale klimaforhandlinger og derfor har haltet gevaldigt efter. Det danske fodaftryk på de globale drivhusgasudledninger kan måske synes begrænset, men ser vi på mængden af energi forbrugt i vores internationale transport, ligger der en betydelig opgave i at omstille sektorerne, herunder at skaffe nok grønne brændstoffer til fremover at fylde på de skibe og fly, som sejler under dansk flag.

Derfor har Danmark et særligt ansvar for at sikre, at den grønne strøm, der skal bruges til at drive den danske del af den internationale transport fremad, bliver skabt af strøm fra vindmøller og solceller herhjemme. Skal Danmark levere på klimamålet om 70 procent CO 2 -reduktion og finde grøn energi til også at sætte strøm til en del af vores skibe og fly, vil det kræve en flerdobling af den vedvarende energi fra vind og sol i 2030 i forhold til, hvad der i dag er sikkerhed for.

Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark har de rette vind- og solressourcer til at give andre landes energidrømme baghjul. Men for tiden er det mere sandsynligt, at vi kigger ind i en opbremsning i produktionen af grøn strøm snarere end den nødvendige udbygning, som kan gøre os til fremtidens grønne energimestre.

Inden sommerferien lukkede en politisk aftale godt og grundigt ned for den ellers såkaldte »åben-dør-ordning«, der skulle understøtte udbygningen af især kystnær havvind. Og såvel den næste store havvindmøllepark Hesselø som regeringens højtprofilerede energiøer er siden løbet ind i tekniske udfordringer. Dårlige nyheder om selve udgangspunktet for den grønne omstilling, nemlig grøn strøm, er der altså desværre nok af.

Nu er det på tide, at politikerne sætter sig ned og skaber de rette vilkår for producenter af grøn strøm. Fokus bør også være på, hvordan vi i Danmark ikke bare sikrer nok strøm til at elektrificere vores samfund, men hvordan vi skaffer nok strøm herhjemmefra til at kunne omstille skibs- og flytransporten på den grønneste måde. Dermed kan vi sikre, at vi gør det rigtigt fra starten og ikke som med biomassen kaster os ud i løsninger, der ser grønne ud, men som potentielt skader klimakampen og klimaet mere, end de gavner.

For yderlige information:

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)