Der skal øget fokus på bæredygtige løsninger i byggeriet

24. november 2021
Interview med Jørgen Abildgaard, Københavns Kommune

Københavns Kommune har vedtaget en ambitiøs klimaplan for at nå visionen om at være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Jørgen Abildgaard, projektchef for klimaplanen i Københavns Kommune, tager et kig i krystalkuglen i forhold til bygningernes bidrag til at nå Danmarks klimamål.

”Det en udfordring at få politisk opbakning til at drive en udvikling i byggeriet, og det er ærgerligt. Byggeriet kan og bør spille en vigtig rolle i den grønne omstilling”.

Jørgen Abildgaard, Københavns Kommune

 Emner i interviewet

  • Efterspørgslen efter bæredygtige løsninger i byggeriet går for langsomt
  • Behov for nuanceret debat om klimaeffekten af byggematerialer
  • Mange potentialer for energibesparelser ved styring af energiforbruget
  • Biomasse er stadig en del af varmeforsyningen i 2050
  • Bygninger kan bidrage med ladeinfratruktur til fremme af elbiler
  • Der gøres ikke nok for at fremme energirenovering
  • Anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for byggeri skal mere frem i lyset

Kontaktperson: Camilla Damsø Pedersen, e-mail: cd@concito.dk

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.

Læs interviewet her: