DI mistolker vores holdning til biomasseafbrænding

18. maj 2020
Dansk Energi og Dansk Industri giver indtryk af, at Rådet for Grøn Omstilling ønsker afbrænding af biomasse stoppet i morgen. Det er ikke vores holdning, skriver rådet.

Debatindlæg bragt i Altinget den 18. maj 2020 af Kåre Press-Kristensen og Annika Lund Gade, seniorrådgiver og projektmedarbejder fra Rådet for Grøn Omstilling

Det har givet kritik både fra Dansk Energi og Dansk Industri, at Rådet for Grøn Omstilling anbefaler udfasning af biomasse.

Vi lægger os derved op ad det hastigt voksende antal danske og internationale klimaeksperter, der advarer imod biomassens bidrag til global opvarmning og anbefaler udfasning. Vi anbefaler ligeledes gradvis indfasning af afgifter på biomasse for at fremme grønne alternativer.

Vores indlæg var primært en ros til Aalborgs satsning på geotermi, mens man ved at læse kritikken af indlægget får det indtryk, at vi ønsker afbrænding af biomasse stoppet i morgen.

Det er ikke vores holdning. Vi mener heller ikke, at afbrænding af al biomasse er forkert. Derfor undrer det os, at Dansk Energi og Dansk Industri har tolket vores indlæg på den måde.

Biomasse skal udfases frem mod 2040

Som vi gentagne gange har udmeldt, mener vi, at biomasse som udgangspunkt bør udfases frem mod 2040 med hensyntagen til de enkelte værkers økonomi. Det er hverken naivt, uansvarligt eller unuanceret. Det vil den modsatte holdning til gengæld være.

En udfasning over de næste 20 år giver tid til, at de eksisterende værker afskrives, fortsat udvikling af bedre varmepumper og geotermi, energirenovering af boligmassen, yderligere energieffektivisering i erhvervslivet, meget mere sol- og vindenergi samt flere udenlandskabler med meget større kapacitet.

Kombineret med strategiske varmelagre – også private – og derved mulighed for afkobling af udvalgte enheder ved spidslast vil vores el- og varmeproduktion kunne dækkes både uden fossile brændsler og træ, så vi undgår den tilknyttede klimabelastning. Tænk bare på udviklingen de seneste 20 år. Og det vil kun gå endnu stærkere de næste 20 år.

Vi er enige med Dansk Industri om, at ikke al biomasse er ”dårligt”. Men særligt træ er problematisk. Og træ udgør langt hovedparten af biomassen. Når træ afbrændes, frigives CO2 straks til atmosfæren, hvor det bidrager til global opvarmning. Præcis som CO2 fra kul. Selv afbrænding af udtyndingstræ er ikke CO2-neutralt. 

Havde man i stedet ladet udtyndingstræet ligge i skoven, ville det både bidrage til værdifuld biodiversitet og virke som CO2-lager i de kommende år, hvor vi har særligt travlt med at undgå yderligere CO2 i atmosfæren.

Klimaet er drevet af koncentrationen af CO2 i atmosfæren. Og CO2-koncentrationen stiger. Både når vi afbrænder fossile energikilder og biomasse. Nogle vil så fremhæve, at over en 100-årig eller 200-årig tidshorisont kan træ fra skov jo være CO2-neutralt, hvis altså skoven genplantes.

Mere landbrug skal omdannes til skov

Men ifølge FN’s klimapanel skal vi handle her og nu for at undgå faretruende irreversibel global opvarmning. Derfor er det særligt vores udledning de næste 10-20 år, der afgør fremtidens klima.

I det tidsperspektiv kan afbrænding af træbaseret biomasse ikke anses som CO2-neutral. Den grønne omstilling er overgangen til et røgfrit samfund uden CO2-akkumulering i atmosfæren.

Opvarmning af vores bygninger bør baseres på geotermi, solvarme og el fra CO2-neutrale vedvarende energikilder som vind, sol, vandkraft. Derfor er systematisk afbrænding af træ ikke en del af den grønne omstilling.

De næste 20 år får vi fortsat flere og bedre muligheder for at klare os uden træbaseret biomasse i el- og varmeforsyningen. Dem skal vi bruge til at udfase biomassen. 

Træ fra skovdrift bør anvendes til byggematerialer og produkter med lang levetid og derved tjene som CO2-lager. Dertil skal vi have omdannet meget mere landbrugsjord til naturskove uden skovdrift, hvor formålet er øget biodiversitet, CO2-optag/-lager, grundvandsbeskyttelse og rekreative formål.

Noget biomasse med kort CO2-livscyklus som halm og alger skal anvendes i produkter, mens andet som gylle og spildevandslam skal bioforgasses og anvendes til jordforbedring.

At noget affald og biomasse med kort CO2-livscyklus kan anvendes til at dække spidslast i områder uden alternativer, vil vi ikke udelukke, men vi mener, at også dette skal være stærkt begrænset om 20 år.

Indfør afgifter på afbrænding af biomasse

For at accelerere den grønne omstilling, skal vi have afgifter på afbrænding af biomasse til el- og varmeproduktion, så klimarigtige alternativer fremmes. Afgifter skal sikre, at kraftværkerne ikke går tilbage til fossile brændsler, men gradvis omstilles til CO2-neutrale energikilder.

Vi mener ligeledes, at forbud imod fossile brændsler i el- og varmeproduktionen kunne være en løsning. Det er vigtigt, at der parallelt indføres meget højere afgifter på afbrænding af biomasse i private brændeovne, kedler og halmfyr da privat afbrænding både belaster klimaet og samtidig er en af vores største kilder til helbredsskadelig luftforurening.

Afgifter alene på biomasse til kollektive værker er vi imod. Jo før vi beslutter gradvist at udfase træbaseret biomasse og påbegynder den grønne omstilling til CO2-neutrale energikilder, jo mere gnidningsfri og billig bliver omstillingen.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk