Elselskaber er gået langt over stregen i kampen om de klimabevidste kunder

5. juli 2020
Løfter om 100 procent grøn strøm i stikkontakten har fået mange forbrugere til at skifte elselskab i håbet om at bidrage til mere vedvarende energi. Men selvom der nu er kommet nye retningslinjer for markedsføring af strøm, kan man godt blive taget ved næsen.

Med flotte billeder af store vindmøller har elselskaber i årevis givet forbrugerne løfter om grønne elprodukter, der kan give god samvittighed, når man tænder for tørretumbleren. Men problemet er bare, at der ikke findes et produkt, som kan levere udelukkende grøn strøm. Strømmen er fuldstændig den samme, uanset hvilket elselskab der sender regningen.

Man kan forestille sig vores samlede strøm som et fyldt badekar, hvor der er strømhaner fra kul, vindenergi, sol, biobrændsler, atomkraft og vandkraft. Når badekarret er fyldt, kan man ikke vælge kun at bruge den grønne strøm, for det hele er blandet sammen. Alligevel har elselskaberne i årevis forsøgt at sælge deres produkter som mere grønne end de andre.

Der er skarp konkurrence på energiområdet, og hvis man kan give forbrugeren det indtryk, at de støtter grøn omstilling gennem deres elregning, åbner det dørene til alle de klimabevidste forbrugere. Men ud over at man vildleder forbrugeren, så kan de påståede grønne produkter gøre mere skade for den grønne omstilling end gavn, mener direktør for Rådet for Grøn Omstilling, Claus Ekman.

“Jeg mener, at der er nogle elselskaber, der er gået langt over stregen og direkte har vildledt forbrugeren. Det har den konsekvens, at folk tror, de kan bruge strøm med god samvittighed i stedet for at have en indbygget refleks med at holde igen med forbruget. Forbrugeren får en følelse af at gøre en masse for grøn omstilling, uden at man behøver ændre forbrugsvaner. Og det er et kæmpe problem.”

Certificeringscirkus

En af de helt store knaster i markedsføring af elprodukter er spørgsmålet om certifikater. De er nemlig blevet elselskabernes valuta, når de sælger grøn strøm. Under det europæiske system for grønne certifikater får producenter af vedvarende energi et certifikat, som de kan sælge videre til forbrugere eller elselskaber. Systemet bruges til at matche et forbrug med en tilsvarende produktion fra vedvarende energikilder. En grundlæggende udfordring er, at forbruget og produktionen hverken matches tidsmæssigt eller geografisk. Man kan få matchet sit forbrug i Danmark mandag aften med en produktion af energi i Spanien fredag eftermiddag. Ens forbrug bliver altså ikke grønnere af, at der bliver købt certifikater, men man sender penge i retning af dem, der producerer vedvarende energi. Indtægterne fra certifikater vil dermed spille en rolle for økonomien i et vedvarende energiprojekt og være med til at gøre business casen for vedvarende energi bedre.

Men man kan diskutere, hvor stor en effekt det har i et land som Danmark, hvor der er ambitiøse politiske målsætninger for udbygningen af vedvarende energi. Fra politisk side er der vedtaget en klimamålsætning om at reducere vores udledninger med 70 procent. Politikerne har altså allerede forpligtet sig til at sørge for, at vedvarende energi bliver udbygget, uanset hvor mange der køber certificeringer til vindmøller. Og chancen for, at vi kommer over det mål, er lille og vokser ikke af, at der bliver købt flere grønne certifikater, forklarer Claus Ekman.

“Mit ekstra bidrag til certificeringer betyder ikke, at vi kommer over målet på 70 procent. Ved at købe certifikater vælger du altså at betale via din elregning i stedet for at betale over skatten. Producenten af havvindmølleparker kan regne dine penge ind i sin business case, og omkostningen for staten ved udbygning med vedvarende energi bliver så det mindre. Men der kommer ikke mere vedvarende energi ud af det.”

I et land som Tyskland har man vedtaget, at certifikater kun kan udstedes, hvis virksomheden ikke samtidig får statsstøtte, og så giver det lidt mere mening, mener Claus Ekman.

Elselskaberne bruger ofte som argument, at certifikater øger efterspørgslen på grøn energi. Men i dag er det ikke længere efterspørgslen, der driver udbygning af den vedvarende energi i Danmark. Vindmøller og solceller er blevet så god en forretning, at udbygningen primært er drevet af økonomiske interesser – og selvfølgelig de politiske målsætninger.

Derfor håber Claus Ekman også, at certificeringer snart hører fortiden til. Det er kun med til at forvirre forbrugerens forståelse af grøn omstilling, mener han.

“Jeg er bekymret for, hvor meget effekt certifikater har, specielt når vi kigger i en fremtid, hvor vedvarende energi bliver standard. Inden for få år har certificeringer udspillet deres rolle, og så skal vi have et system, som baserer sig på andre tiltag, der giver bedre mening.“

Et skridt i den rigtige retning

I 2020 kom der nye retningslinjer for markedsføring af elprodukter for at dæmme op for problemet med greenwashing i elbranchen. Claus Ekman var en del af den forhandlingsgruppe, der udarbejdede retningslinjerne. Sammen med andre organisationer og brancheorganisationer blev de enige om, hvilke krav der skal være opfyldt, før man kan kalde et elprodukt klimavenligt eller sælge det som grøn strøm.

Retningslinjerne indeholder en mærkningsordning, hvor selskaberne kan markedsføre deres produkter med et eller to grønne blade. For at opnå det første blad skal elprodukterne som minimum være baseret på vedvarende energikilder via det det europæiske certificeringssystem. For at opnå det andet blad skal der gennemføres yderligere tiltag, hvor man kan dokumentere en klimaeffekt, der en til en modsvarer det, ens elforbrug giver anledning til. Og selvom reglerne langtfra løser alle problemer, er de ifølge Claus Ekman et godt skridt på vejen.

“Elselskaberne har et ansvar, som jeg ikke mener, de har taget alvorligt. De har et samfundsansvar for at fortælle forbrugeren, hvordan tingene hænger sammen. Det er ikke alle selskaber, der har levet op til det ansvar. Derfor synes jeg, det er positivt med retningslinjer, selvom de absolut ikke er perfekte.“

Allerede i august 2020, altså kort før retningslinjerne officielt trådte i kraft, tog Rådet for Grøn Omstilling et hurtigt kig på, hvordan elselskaberne rettede ind efter de nye regler. Her fandt de flere virksomheder, der markedsførte produkter, som stadig ikke levede op til reglerne. Selskaber markedsførte eksempelvis produkter med to blade ved at støtte projekter om skovrejsning i Danmark. Men skovrejsning i Danmark lever ifølge Claus Ekman ikke op til dokumentationskravet om en positiv klimaeffekt.

“Dansk skovrejsning kan have mange positive effekter for natur og biodiversitet, og jeg synes, det er fint, at folk vil støtte det. Men på den korte bane er det svært at dokumentere, at der er en direkte positiv klimaeffekt. Og dansk skovrejsning vil i hvert fald ikke kunne opnå certificering inden for de internationale standarder, der findes på området,” siger han og fortsætter:

“Dokumentationskravet blev ikke specificeret i retningslinjerne. Det har branchen så valgt at fortolke på en meget anderledes måde, end jeg havde håbet. Jeg mener, at for at man kan tale om dokumentation, skal man kunne fremlægge data og beregninger, der viser hvor meget CO2 man har sparet og helst læne sig op ad nogle af de internationale standarder, der er omkring CO2-kompensation.”

Personligt har Claus Ekman ikke selv valgt et elprodukt med to blade – han tror ikke, det er den rette måde at skubbe til udviklingen.

“Jeg bruger de kræfter, jeg kan, på grøn omstilling og støtter klimaprojekter, når jeg får dårlig samvittighed over mit forbrug. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal betale et elselskab for at gøre det. Og så sparer jeg naturligvis på strømmen og tager diskussionerne derhjemme, når jeg synes, familien tænder for meget for tørretumbleren.”

Det kan du selv gøre

1. Spar på strømmen: Man kan ikke producere strøm og sende det ud til kunderne, uden at det på en eller anden måde påvirker klimaet eller miljøet negativt. Derfor er det at spare på strømmen altid en god idé, hvis du vil bidrage til den grønne omstilling.
2. Flyt dit strømforbrug: Klima- og miljøbelastningen af dit strømforbrug kan blive mindre, hvis du aktivt bidrager til at bruge strøm, når den kommer fra vedvarende energi. Det er ikke let, men der er flere og flere løsninger, der kan hjælpe. Hold f.eks. øje med eletricitymap.
3. Stil krav til dit el-produkt: Vær kritisk over for grøn markedsføring. Mærkningen med de to grønne blade bliver desværre fortolket lidt for løst af visse virksomheder, og nogle af produkterne giver bedre mening end andre. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig kritisk, når du køber ‘grøn’ strøm.

Årlig CO2-udledning fra strømforbruget hos en typisk husstand

(4400 kWh x 306 g CO2eq/kWh)/1.000.000= 1,3 ton CO2 

Der er forskellige opgørelser for CO2-udledning fra strøm, bl.a. fordi udledning fra biomasse ikke tælles med i grønne regnskaber. Vi vælger at tælle udledningen fra biomasse med.