Energieffektivitet er den billige vej til den grønne omstilling

29. maj 2019
Ved at sætte målrettet fokus på løsninger, der kan reducere vores energiforbrug, kan Danmark nå målet om et klimaneutralt samfund senest i 2050 markant billigere end ved kun at satse på vedvarende energi.

Det danske samfund kan spare op mod 162 mia. kr. frem mod 2050, hvis vi sænker vores energiforbrug med op til 33% i 2030 og 45% i 2050, i stedet for udelukkende at realisere vores klimamål via udbygning af den vedvarende energi. Det svarer til udgiften på 3-4 Storebæltsbroer (målt i 2018 kroner)!

Det viser en ny analyse, som Synergi og Renovering på Dagsordenen i fællesskab har fået udarbejdet af EA Energianalyse.

”Vi skal fortsætte udbygningen af den vedvarende energi, men analysen viser med al tydelighed, at hvis vi vil opnå den billigste omstilling til et fossilfrit Danmark i 2050, så er det helt nødvendigt, at vi reducerer vores energiforbrug. Derfor foreslår vi, at den kommende regering øger klimaambitionerne og sætter et nationalt og bindende mål for energieffektivitet på 30% i 2030,” siger bestyrelsesformand for Synergi, Bendt Bendtsen.

Energieffektivitet handler ikke bare om at spare på energien og passe på vores klima. Energieffektive teknologier skaber hver eneste dag beskæftigelse til 45.000 danskere på tværs af landet og en eksport på 34 mia. årligt. Bedre boliger giver os et sundere helbred, mens renoverede skoler øger vores børns læring og et sundt indeklima på arbejdspladsen gør os mere produktive.

Verdens appetit på grønne løsninger er eksponentielt stigende, og Danmark har potentialet til et enormt grønt eksporteventyr. Det Internationale Energiagentur vurderer, at den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger vil stige med 5.000 mia. kr. frem mod 2040 på grund af Paris-aftalen.

”Problemet er, at Danmark sakker bagud, når det handler om at være i front på den grønne omstilling. Det ved jeg fra mine mange år i Bruxelles. Og det er da ærgerligt, når det netop er i de kommende år, at efterspørgslen efter de energieffektive teknologier vil vokse. Det skal være Danmark, man kigger mod, når man skal finde løsningerne og de gode eksempler. Et stærkt hjemmemarked som udstillingsvindue for resten af verden er helt afgørende, så det er blandt de danske virksomheder, man finder løsningerne,” siger Bendt Bendtsen.

Ny alliance ser dagens lys

Den nye analyse præsenteres samtidig med lanceringen af en ny grøn alliance, bestående af Synergi, Partnerskabet Renovering på Dagsordenen og Det Økologiske Råd, som sammen dækker en række store danske virksomheder, erhvervsorganisationer, repræsentanter fra fagbevægelsen og NGO’er. Fælles er bekymringen for vores grønne omstilling, og målet er at arbejde for at sikre højere ambitioner i klimapolitikken.

Alliancen lancerer kampagnen ’Grøn Logik’, der skal gøre både politikere og borgere opmærksomme på, at det er grøn logik at spare på den energi, vi allerede har.

”Bygningsmassen står for omkring 35% af Danmarks samlede energiforbrug, og op mod 75% af vores eksisterende bygningsmasse vil stadig stå der i 2050, så der er et stærkt behov for, at vores bygninger og boliger bliver bedre isolerede, får opdaterede teknologier og installationer, men også bliver driftet mere effektivt”, siger talsmand fra Renovering på Dagsordenen, direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, og tilføjer: ”For at den energimæssige opgradering af vores bygninger kan blive så omkostningseffektiv som muligt, er vi nødt til at fokusere på det, hver gang der opstår en mulighed for det”.

Ønsket er, at en kommende regering – uanset farve – sætter sig det mål at skabe det mest energieffektive samfund til gavn for mennesker, klima og folkesundhed – og økonomien. Det forudsætter, at vores boliger, bygninger og industri bliver et helt anderledes omdrejningspunkt for den danske klimaindsats end hidtil.

Alliancen præsenterer otte forslag til en mere ambitiøs dansk energipolitik, der blandt andet omfatter bindende mål for energieffektivisering, ønske om en ambitiøs klimalov og en opfordring til, at den offentlige sektor i højere grad skal drive udviklingen.

Om analysen og ’Grøn Logik’

Danmark står over for store udfordringer, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen. Derfor er en række virksomheder, fagforbund, erhvervsorganisationer og NGO’er gået sammen i en ny, bred grøn alliance for at sikre højere ambitioner i klimapolitikken i næste regeringsperiode. Alliancen kommer op til folketingsvalget med et klimaopråb til den kommende regering om at satse langt mere på energieffektivisering. Grøn Logik består af: SYNERGI, der er stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX, Renovering på Dagsordenen, der er et partnerskab mellem Akademisk Arkitektforening, BAT kartellet, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, COWI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI, Ingeniørforeningen IDA, Konstruktørforeningen, MT Højgaard, NCC og Tekniq Arbejdsgiverne, foruden miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

EA Energianalyse har i deres analyse undersøgt det samfundsøkonomiske krydspunkt for investeringer i energieffektivitet i bygnings- og industrisektoren, i forhold til udbygning af vedvarende energi, hvis vi vil så effektivt og billigt i mål som muligt med vores ambition om at være et klimaneutralt samfund i 2050. De har altså set på, hvor mange penge man kan spare ved at investere i energieffektivitet i forhold til kun at investere i udbygningen af vedvarende energi.

Andre citater til anvendelse:

Gunde Odgaard, sekretariatsleder for BAT-kartellet, udtaler:

”For os går den grønne omstilling hånd i hånd med øget beskæftigelse. Dansk arbejdskraft sikres bedst ved at gå foran i den grønne omstilling, også i byggeriet og i anlægsbranchen. Derfor er det vigtigt, at politikerne sikrer ambitiøse mål og rammevilkår, så Danmark fortsat kan påføre den grønne førertrøje og dermed sikre og øge antallet af danske grønne arbejdspladser i fremtiden”.

Claus Ekman, direktør for Det Økologiske Råd, udtaler:

”For at nå i mål med den grønne omstilling og leve op til Paris-aftalen, skal vi spille på alle tangenter. Det er simpelthen nødvendigt også at se på, hvordan vi reducerer det samlede energiforbrug. Vores bygningsmasse og industri skal i endnu højere grad end tidligere tænkes ind i den danske klimaindsats, og derfor vil vi i alliancen arbejde intensivt på at sikre et højere ambitionsniveau i den kommende nye regering”. 

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)