Et ordinært udspil i en ekstraordinær situation

19. april 2022
Regeringens udspil ’Danmark kan mere II’ lægger op til hurtigere udfasning af naturgas og sætter flotte mål for udbygning af vedvarende energi. Men udspillet er ordinært og mangler konkrete forslag til, hvordan ambitionerne kan indfries, mener Rådet for Grøn omstilling.

Slutdato for olie- og naturgasfyr

Det er rigtig godt, at Regeringen har fokus på udfasning af naturgas til opvarmning, hvor gassen ikke hører hjemme. Men målet bør være mere ambitiøst og være et stop for alle gas- og oliefyr i 2027, hvor regeringen kun stiler efter at afvikle 50-70 % frem mod 2030.

”Det er uambitiøst af regeringen kun at skønne, at 20 % af husholdninger med fordel kan erstatte deres fyr med en varmepumpe inden 2030. Der skal sættes en stopper for opvarmning med både olie og naturgas med en slutdato senest i 2027. Derudover skal støttemidler målrettes mere effektivt, så der ikke gives støtte til varmepumper i fjernvarmeområder, og så borgere, der først kan få fjernvarme om nogle år, får gode midlertidige løsninger,” siger Julie Bangsgaard Abrahams, rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Gasforbruget skal sænkes – uden at hæve naturgasproduktionen

Et af benene i energiudspillet er ‘Mere grøn gas’. Dette punkt omfatter midlertidig forøgelse af gasproduktionen i Nordsøen, hvilket er dybt problematisk i en klimakrise. Regeringen slår på, at grønne danske løsninger kan omstille Europa, men så nytter det ikke, at vi samtidig øger produktionen af fossil energi. 

Det er super vigtigt, at regeringen har fokus på energieffektivisering, da det er en nødvendighed for at reducere gasforbruget. Derfor er det også problematisk, at regeringen samtidigt foreslår en forøgelse af produktionen af dansk naturgas og forsøger at sælge det som ‘grøn gas’. Vi skal spare på energien og have mere vedvarende energi hurtigst muligt, og hvis hensynet til naturen også bliver tænkt ind i regeringens forslag, og vi får sat nogle af solcellerne på tagene frem for på markerne, er vi godt på vej,” siger Julie Bangsgaard Abrahams.

Regeringen nævner, at der skal skaffes arbejdskraft og materiel nok til den grønne omstilling, men ikke hvordan. Her skal tænkes nyt. I betragtning af den alvorlige situation må vi være villige til at udskyde ikke livsvigtige projekter, f.eks. motorvejsbyggeri, for at frigøre ressourcer til f.eks. fremskyndelse af udbygning af fjernvarme.

Generelt mangler udspillet konkrete planer for 1) at målrette tilskudspuljer, 2) hvordan man vil sikre udbygning af biogas, og 3) hvilke midlertidige løsninger borgerne kan få, mens de venter på fjernvarmen. Det er godt, at regeringen binder sig til en grøn skattereform med høj, ensartet CO2-afgift. Men målet om en CO2-reduktion på 3,7 mio. T er i underkanten, idet det betyder, at størstedelen af den reduktion, vi mangler frem til 2030, så skal nås i landbruget, hvor der endnu ikke er kommet et forslag til, hvordan afgiften på drivhusgasser skal se ud.

For yderligere information:

Læs mere om vores arbejde med udfasning af olie og naturgas