Grøn Varme i Danmark og EU

Vejen til fossilfri opvarmning er kendt, men vi har travlt for at nå i mål med en varmeforsyning fri for olie, kul og naturgas senest i 2030

Opvarmning af husstande står for 12 % af CO2-udledningen i Europa. Det skyldes, at der i hele EU stadig bruges olie, kul og naturgas til opvarmning af boliger og brugsvand. Vi ser også problemet i Danmark – 380.000 husstande har individuelle naturgasfyr, mens 60.000 har et oliefyr.

Men opvarmning behøver ikke være en stor CO2-synder. I dag findes der gode, grønne alternativer til fossil opvarmning. Fjernvarme har eksisteret i Danmark i mere end 100 år og 1,7 millioner danske boliger er allerede koblet op på fjernvarmenettet. Det er oplagt at få koblet endnu flere boliger i byerne på de eksisterende fjernvarmenet. Samtidig skal fjernvarmen produceres på basis af varmepumper og grøn el. Hvis boliger ligger for spredt eller for langt fra et eksisterende fjernvarmenet, er individuelle varmepumper en energieffektiv og grøn løsning.

I Rådet for Grøn Omstilling arbejder vi med udfasning af kul, olie, naturgas og biomasse i varmeforsyningen både herhjemme og i EU.

I dialog med politikere, virksomheder, kommuner og andre interessenter ønsker vi at omstille varmesektoren og bruge Danmark som det gode eksempel i EU.

Vi skubber kommuner og regeringen til at omstille varmesektoren. Det skal bl.a. ske ved at indføre et nationalt forbud mod at installere nye fossile fyr, og så skal der sættes en slutdato for opvarmning med olie og naturgas senest i udgangen af 2027. Samtidig skal biomassen ud af varmeforsyningen. Klare retningslinjer kan sætte fart i udrulningen af fjernvarmen og udbredelsen af individuelle varmepumper, som skal bære fremtidens grønne varme i Danmark og udlandet.


Periode: 2021-2022

Finansiering: Projektet er støttet af European Climate Foundation


Projektledere

Julie Bangsgaard Abrahams

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1944
julie@rgo.dk

Del på sociale medier

Læs vores artikler, debatindlæg og høringssvar her: