EU er godt på vej med modsvar til USA’s grønne statsstøtte

16. marts 2023
EU’s Net Zero Industrial Act er et godt første skridt til at sikre at EU beholder sin grønne konkurrenceevne. Men der er brug for en betydelig kapitalindsprøjtning til europæiske virksomheder, der skal levere i den grønne omstilling og det skal gå hurtigt.

EU-Kommissionen har i dag fremlagt to forslag, der skal sikre EU’s globale førerposition i den grønne omstilling. Det ene forslag er Critical Raw Materials Act. Det skal sikre adgang til de nødvendige kritiske råstoffer til fx batterier, vindmøller og andre grønne teknologier. Det andet er Net Zero Industrial Act, der skal sikre at de teknologier, der er nødvendige for den grønne omstilling i EU, rent faktisk fremstilles i EU. Rådet for Grøn Omstilling er overordnet set positiv overfor forslagene, men ser behov for mere handling.

EU-Kommissionen foreslår med Net Zero Industrial Act, at mindst 40 procent af grønne teknologier, såsom produktionen af batterier til elbiler, skal produceres inden for EU i 2030.

”EU’s forslag er et vigtigt skridt til at imødegå USA’s Inflation Reduction Act, der har smidt enorme beløb ind for at tiltrække grønne virksomheder fra hele verden. Men der er brug for markant mere støtte til hurtigt at opskalere investeringer og produktion hos europæiske grønne tech-virksomheder,” siger Daria Rivin, rådgiver indenfor klima og transport hos Rådet for Grøn Omstilling.

I 2020 støttede EU-landene kul-, olie- og gassektoren direkte med 50 milliarder euro, inklusive afgiftsfritagelser. Den fossile støtte er reelt langt større, da EU-tallene ikke medregner de indirekte effekter ved højere miljøforurening og ekstra sundhedsomkostninger. Derfor mener Rådet for Grøn Omstilling, at der bør være økonomisk råderum til at skifte subsidier fra fossil energi til grøn omstilling.

”Samtidig er det meget ubehjælpeligt, at Tyskland lige nu skaber tvivl om udfasningen af nye biler med forbrændingsmotor i 2035. Det skaber manglende sikkerhed for grønne investeringer, som der ikke er brug for i en situation, hvor USA suger investeringer og grønne virksomheder til sig,” siger Daria Rivin og fortsætter:

”Den grønne omstilling af bl.a. transportsektoren, hvor vi skal af med brugen af fossile brændstoffer er en stor opgave, der tager meget tid. Vi er allerede bagud, og der er brug for en betydelig kapitalindsprøjtning i EU, der kan matche USA, hvis vi skal nå vores klimamål og få omstillet i tide,” slutter Daria Rivin.

Forslagene skal nu behandles af Europarlamentet og EU’s Ministerråd.

Kontakt

Daria Rivin

Seniorrådgiver, Transport

(+45) 3318 1936
daria@rgo.dk