Hans Nielsen – dygtig og engageret biolog og naturelsker

26. februar 2023

Hans Nielsen var en mangeårig, meget dygtig og engageret medarbejder i Det Økologiske Råd – nuværende Rådet for Grøn Omstilling. Han arbejdede fuldtids for os 1997-2012 og fortsatte derefter endnu en årrække på deltid. Han gjorde en kæmpe forskel for beskyttelse af natur og miljø, både ved at forfatte en række oplysende hæfter – særligt i forhold til landbrugets forurening. Han var altid saglig og grundig, både i sin afdækning og i sin formidling. Han kastede sig bl.a. ud i at påklage hundredvis af kommunernes godkendelser af husdyrbrug i årene 2007-14. Da vi startede, var godkendelserne alt for lempelige bl.a. overfor udledning af ammoniak, til skade for både biodiversitet og sundhed. Vi, og særligt Hans, fik mange sure kommentarer som følge af dette arbejde. Men takket være Hans’ grundige arbejde fik vi medhold i langt de fleste sager, og resultatet blev, at kommunerne efterhånden rettede ind, så vi gjorde vores arbejde på dette felt overflødigt. I denne proces blev landbrugets udledning af ammoniak halveret.

Samtidig kastede Hans sig ud i en kamp mod de invasive arter, som truer vores natur. Hans var på mange måder en enspænder, men han kunne også være social og var altid villig til at øse af sin viden om natur, også uden for det strengt arbejdsmæssige. Jeg husker en skovtur, hvor han viste rundt i naturen omkring Lyngby. Han havde fiskenet med, og viste os forskellige smådyr og vandplanter. Jeg spurgte ham, om han kunne finde en salamander. Han gik lidt afsides og kom så tilbage med en salamander – til min store overraskelse!

Jeg er taknemmelig for Hans’ bidrag til vores arbejde gennem mange år – og ked af at han måtte for tidligt bort – i en alder af 70 år.

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk