Konference viste nye veje for biomasse i Danmark

10. december 2020
I Danmark brænder vi store mængder træ af for at varme vores huse op. Det har konsekvenser for både vores sundhed, klimaet og miljøet – herunder biodiversiteten. Derfor inviterede Rådet for Grøn Omstilling til konferencen: "Nye veje for biomasse i Danmark" den 8. december 2020.

Reguleringen af træbiomassen i både Danmark og EU har indtil nu vist sig utilstrækkelig til at sikre, at forbruget af biomasse holdes på et bæredygtigt niveau, samt at produktionen af træbiomasse til energi sker bæredygtigt. Og det vil regeringens nye lovkrav til træbiomasse ikke ændre stort på.

Vi ønskede med denne konference at kaste lys på, hvordan alternative teknologier kan erstatte træbiomassen i energiforsyningen og hvilke politiske tiltag der skal til, for at drive en ansvarlig udfasning af træbiomassen. Samtidig undersøges potentialet for at anvende træbiomassen i andre dele af bioøkonomien til formål med højere værdi end afbrænding.

Konferencen bød på oplæg fra:

Nedenfor ses videoer til af oplæggene på konferencen

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Direktør Claus Ekman fra Rådet for Grøn Omstilling

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Lektor Jacob Heilmann-Clausen fra Københavns Universitet

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Lektor Emil Engelund Thybring fra Københavns Universitet

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Professor Henrik Wenzel ved Syddansk Universitet

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Medlem af Klimarådet og professor emeritus Poul Erik Morthorst ved Danmarks Tekniske Universitet

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Paneldebat med ordfører for Socialdemokratiet Anne Paulin, ordfører for Venstre Carsten Kissmeyer, professor med Aalborg Universitet Henrik Lund og medlem af Klimarådet Poul Erik Morthorst

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Læs vores positionspapir "Bæredygtig brug af træbaseret biomasse" her

Læs om vores projekt "Nye veje for biomasse" her

Se alle præsentationerne samlet her