Kunstgræs

15. oktober 2021

Kunstgræsbaner er godt for sporten – men der er en bagside. I Danmark er stort set alle vores kunstgræsbaner nemlig fyldt med gummigranulat fra gamle bildæk. Dækgummiet indeholder de sundhedsskadelige og miljøfremmede stoffer PAH’er og tungmetaller. Stofferne kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og spillerne er i kontakt med stofferne på banen. Derudover spredes mange tons dækgummi hvert år fra banerne til miljøet. 

EU arbejder for et forbud mod ‘bevidst tilsat mikroplastik’, herunder granulat fra bildæk. Og dækgummi i kunstgræsbaner kan let erstattes af sand og naturmaterialer som olivenkerner og kork.

Derfor er der brug for at kommuner og sportsklubber i Danmark stopper med at anlægge nye baner med dækgummi. Nye kunstgræsbaner skal anlægges med brug af sand eller naturmaterialer. På eksisterende kunstgræsbaner skal dæk-granutal erstattes af sand eller organiske materialer som olivenkerner og kork

Læs mere om kunstgræs: