Ny EU-rapport: Danmarks økonomi rammes hårdest af klima-relateret, ekstremt vejr

21. september 2018
Nye tal fra Eurostat viser, at Danmark er det land i EU, der har lidt de største økonomiske tab per indbygger som følge af klima-relateret, ekstremt vejr. Det er bekymrende læsning og bør føre til, at vi gør en ekstra indsats for at tage hånd om klima-udfordringerne, mener miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Storme, oversvømmelser, hedebølger og skovbrænde er noget, vi igennem de seneste årtier har oplevet oftere i Europa. Og nu viser en ny statistik, at Danmark er det land i EU, der økonomisk rammes hårdest af det ekstreme vejr. Det samlede økonomiske tab for Danmark i perioden 1980-2016 er på ca. 75 mia. kr., og omregnes det til omkostning pr. indbygger, topper Danmark listen af EU-lande, med ca. 14.000 kr., mens omkostningerne for eksempelvis vores naboer i Sverige kun er ca. 3.600. kr. pr. indbygger.

I Det Økologiske Råd ser man med bekymring på de nye tal: ”Tallene viser, at regningen for mere ekstremt vejr rammer os hårdere end vores europæiske naboer. Også derfor bør vi i Danmark gøre en ekstra indsats for at fremme den grønne omstilling og tage hånd om klimaproblemet,” siger direktør Claus Ekman.

Sommeren 2018 tæller ikke med
Statistikken går kun frem til 2016 og omfatter dermed ikke de økonomiske tab, vi har haft pga. denne sommers ekstreme tørke. Alene landbrugets tab estimeret til ca. 6 mia. kr., og regeringen har bl.a. været ude med en økonomisk hjælpepakke til de tørkeramte landmænd, som har fået et langt mindre udbytte af deres afgrøder end normalt.

Regningen for klimarelateret ekstremt vejr er formentlig også langt større, end tallene viser. Statistikken omfatter nemlig ikke de tab, der skyldes nedbrydning af vores økosystemer, dødsfald eller ødelæggelse af vores kulturarv.

”Der er ingen tvivl om, at omkostninger vil stige i takt med at klimaforandringerne sætter ind, hvilket vi vil kunne se, når tallene for i år kommer med, som jo vil afspejle de store tab ved sommerens tørke,” siger Claus Ekman.

For mere information

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)