Ny regnemodel kan sætte skub i den grønne omstilling

5. juli 2020
Grøn omstilling behøver ikke koste kassen, hvis man gør det rigtigt, mener den garvede økonom Peter Birch Sørensen. Han er med i udviklingen af en ny regnemodel, der skal hjælpe politikerne med at gennemføre den grønne omstilling.

Når politikerne gennem tiden har præsenteret en ny økonomisk plan for offentligheden, har klima- og miljøhensyn ikke fyldt meget i beregningerne. Det har nemlig været svært at udpege de konkrete effekter, som økonomiske tiltag kan have på vores klima og miljø.

Men det skal der laves om på. Nu får Danmark et nyt analyseredskab ved navn GrønREFORM-modellen. Den skal gøre det nemmere at vurdere, hvorvidt den økonomiske politik er forenelig med de mål, vi har på klima- og miljøområdet, forklarer økonom og tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen.

»Vil man eksempelvis indføre en CO2-afgift, så kan modellen vise, hvordan det vil påvirke udledningen af drivhusgasser og andre forurenende stoffer i de forskellige dele af økonomien. Samtidig kan modellen belyse effekten af denne afgift på eksempelvis produktionen og beskæftigelsen i de forskellige erhverv. Med hjælp fra regnemodellen kan man altså tilpasse sit tiltag, indtil det får den ønskede effekt for både klima og miljø, såvel som for samfundsøkonomien.«

Mere mod i klimapolitik

Peter Birch Sørensen er idémanden bag projektet, som nu gennemføres i et samarbejde mellem modeludviklingsgruppen DREAM og forskere fra Københavns Universitets økonomiske institut. Forskere fra Aarhus Universitet har også bidraget. Modellen skal være færdig inden udgangen af 2021. Og den er længe ventet, hvis man spørger Peter Birch Sørensen selv:

»Vi har brug for GrønREFORM for at sikre os, at de vigtigste klima- og miljøhensyn bliver inddraget fra start i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik. Så man kan se, hvad miljø- og klimaeffekterne af den økonomiske udvikling og de politiske tiltag, man planlægger, er.«

Næste gang Finansministeriet præsenterer en langsigtet plan for udviklingen af dansk økonomi, kan modellen vise, hvorvidt denne udvikling er forenelig med de eksisterende klima- og miljømål. Hvis ikke, kan modellen også bruges til at vise, hvilke tiltag og ændringer der er nødvendige, før den økonomiske udvikling stemmer overens med klima- og miljømål.

Samtidig kan modellen bruges til at bedømme de samfunds- og erhvervsøkonomiske effekter af tiltag inden for miljø-, energi- og klimapolitik. En form for sikkerhedsline eller forsikring, som kan vise sig nyttig, når der skal træffes beslutninger på klimaets vegne.

Og Peter Birch Sørensen håber, at det kan få politikerne til at finde modet frem, når de skal lave klimatiltag:

»Når politikerne får bedre overblik over konsekvenserne af det, de overvejer, så kan det mindske den usikkerhed, der undertiden får dem til at tøve med at handle. Det er i hvert fald håbet. Det burde hjælpe os til at føre en mere rationel og effektiv politik.«

Omstilling behøver ikke koste kassen

Hvis vi skal nå klimalovens mål om 70 procents reduktion af drivhusgasudledningerne inden 2030, har vi travlt.  Det er unægteligt et mål, der kræver, at vi øger tempoet for vores omstilling af samfundet. Men spørger man Peter Birch Sørensen, hvorvidt vi kan nå klimamålene, er han ikke i tvivl om, at det er muligt:

»Det er min overbevisning, at vi godt kan lave denne omstilling, uden at det koster kassen. Men det er klart, at man kan konstruere scenarier, hvor det ender med at blive meget dyrt, fordi man ikke går omkostningseffektivt til værks.«

Den nye model kan hjælpe med at sænke omkostningerne ved den grønne omstilling. Ved at lede beslutningstagerne i den retning, der er mest hensigtsmæssig for både økonomien og klimaet, bliver mange tiltag billigere.

Modellen skal samtidig muliggøre det at tænke klima- og miljøhensyn ind i politiske handleplaner fra starten. Så man sikrer, at der ikke føres politik, der er direkte i strid med klimamålene. En sikkerhed, der måske kan sætte skub i tempoet for den grønne omstilling, mener Peer Birch Sørensen.

»Det burde jo hjælpe politikerne til at få mere mod på at gå til stålet, da de vil kunne se, hvor de skal sætte effektivt ind.«

Model med stort potentiale

Modellen er udviklet med støtte fra eksterne fonde og Finansministeriet, men tanken er, at alle ministerier kan bruge den. Peter Birch Sørensen har også forhåbninger om, at Klimarådet og Det Økonomiske Råd vil få glæde af den.

Selvom der er tale om en avanceret økonomisk model, så mener han også, at den kan være nyttig uden for ministerierne og forskerverdenen:

»Jeg håber, at mange vil have en interesse i at bruge GrønREFORM til at lave klima- og miljøøkonomiske beregninger af specifikke tiltag, som har særlig interesse for en bestemt organisation.«

Da modellen er bygget på og tilpasset efter danske data, kræver det en del tilpasninger at tage den i brug i udlandet. Men forhåbentlig kan modellen hjælpe os med at gå foran og vise et godt eksempel, håber Peter Birch Sørensen.

»Det er svært at sige noget om, i hvilket omfang det vil inspirere andre lande til at følge efter, hvis vi for eksempel når vores klimamål i 2030. Jeg tror, at det kan have en effekt, fordi vores tiltag kan være med til at fremme teknologiudviklingen, som kan gøre det billigere for andre lande at følge efter. Men at sige præcis, hvor stor den effekt er, det prøver vi ikke på.«