Ny undersøgelse af danskerne klimapolitiske holdninger: Vælgerne giver et klart grønt mandat til SVM-regeringen

10. januar 2023
Ny undersøgelse viser, at den nye SVM-regering har et klart, men smalt grønt manøvrerum. Der er opbakning til mere vedvarende energi og merbetaling på klimatunge produkter hos danskerne. Men opbakningen smuldrer, hvis klima betyder højere skat og færre arbejdspladser.

To ud af tre danskere mener, at klimaforandringerne er vor tid største udfordring. Et flertal melder sig også klar til at betale mere for klimatunge varer som oksekød og fly og støtter prioriteringen af udbygningen af den vedvarende energi. 42 pct. af borgerne er enige i, at vi skal reducere CO2-udledningerne, også selv om det kan føre til mindre vækst, hvor 22 pct. af borgerne er uenige. Der er også 43 pct., der erklærer sig som tilhængere af en generel CO2-afgift, men en fjerdedel er i mod.

Det viser en række spørgsmål, der tager temperaturen på danskernes holdning til klimapolitikken. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde mellem Rådet for Grøn Omstilling og analysefirmaet Moos-Bjerre A/S, og de er blevet stillet i forbindelse med Moos-Bjerres årlige Sustainometer-måling af danskernes holdning til og prioritering af klima og bæredygtighed.

Undersøgelsen viser således, at der er opbakning til en række af de konkrete tiltag, som den nye SVM-regering lægger op til på klimaområdet i det nye regeringsgrundlag med blandt andet afgift på fly, turbo på udbygning af vedvarende energi og en eventuel forbrugsafgift på fødevarer.

Målingen optegner dog også klare grænser for, hvad danskerne synes, at klimaomstillingen ”må koste”. Et flertal af danskerne afviser, at klimaomstillingen må føre til en stigning i det samlede skattetryk, eller at hensynet til klima må koste arbejdspladser. Der er heller ikke et flertal for en forbudstilgang – hvor f.eks. indenrigsflyvninger og gasfyr forbydes.

Danskerne mener, at politikerne bør prioritere arbejdskraft til den grønne omstilling. 69 procent af borgerne vil prioritere sol og vindenergi, og det er over fire gange så mange, som vil bruge arbejdskraft til at bygge veje og broer. Og der er næsten 3 gange så mange, der hellere vil bruge arbejdskraft til at udvide fjernvarmenettet end at bygge veje og broer. Vælgerne vil også gøre det dyrere at købe klimatunge forbrugsgoder. Der er et flertal af danskerne, som er villige til at betale mere for både nye benzindrevne biler, oksekød, flyrejser og gas til opvarmning af huse. 57 procent bakker således op om en dyrere pris på oksekød som følge af en CO2-afgift, hvoraf over halvdelen mener, at den må stige med mere end 6 procent. I forhold til flyrejser er det hele 73 procent af danskerne, som mener, at prisen må stige som følge af CO2-afgift. Hver tiende dansker er villig til at betale mere end 50 procent mere for en flybillet.  

Begrænsninger i en ny regerings råderum / begrænset råderum
Vælgerne sætter dog også klare grænser for, hvordan SVM-regeringen skal føre klimapolitik i den kommende regeringsperiode: 55 procent er imod, at det samlede skattetryk stiger for at mindske CO2-udledningen. 53 procent siger, at CO2-reduktioner ikke må ske på bekostning af danske virksomheder og arbejdspladser. Undersøgelsen viser også, at folk overvejende er imod forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler, indenrigsflyvninger og gas- og oliefyr i hjemmet. Et stort flertal er også imod at gøre landbrugsarealet mindre. Der er ikke flertal for en generel CO2-afgift på landbruget, men samtidig bakker et flertal op om en målrettet produktafgift på oksekød.

Dette er vigtig information, som den nye SVM-regering, bør forholde sig til, siger Bjarke Møller, direktør hos Rådet for Grøn Omstilling.

”Undersøgelsen viser, at den nye regering har et vist råderum til at føre en mere offensiv klimapolitik, der har bred opbakning i befolkningen. Danskerne er bekymrede og vil have politisk handling, men de sætter også klare hegnspæle op ift. forbud og højere skat. Den nye regering har klart mandat til deres ambitioner om at sætte turbo på udbygningen med vedvarende energi og udrulningen af fjernvarme, så vi kan få accelereret den grønne omstilling af energisektoren. Det er der et solidt flertal af danskere bag. De er også klar til at udskyde store bygge- og anlægsprojekter, så der er arbejdskraft nok til den grønne omstilling.”

Anders Kragh, der er partner i Moos-Bjerre fortæller, at undersøgelsens resultater matcher en tendens, man også har set i Moos-Bjerres tidligere Sustainometer-målinger af danskernes holdning bæredygtighed og grøn omstilling:

”I de seneste par år vi også fundet, at danskerne generelt prioriterer handling mod klimaforandringerne højt, og vi har også målt en stigende villighed til at betale for klimaomstillingen f.eks. ved at betale mere for klimavenlige varer. Og det genfinder vi jo også i dette års måling, hvor et flertal af danskerne udtrykker, at de synes, at klima-belastende varer som flyrejser og oksekød skal koste mere. Og det er overraskende, at vi midt i en situation med voldsomt stigende energipriser samtidig måler, at et flertal af danskerne er villige til at indføre en CO2-afgift, der øger prisen på gas til boligopvarmning”. 

For mere information

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk

Anna Fenger Schefte

Redaktør og senioranalytiker, Ressourcer & cirkulær økonomi

(+45) 5194 7932
anna@rgo.dk