Energieffektivitet i bygninger, virksomheder og transport

Omstillingen af energisektoren kræver fokus på mange fronter, og her spiller forbruget en stor rolle. Vi skal bruge energien effektivt, både i vores bygninger, virksomhederne og i den offentlige sektor. Energieffektivisering er vigtigt, for den grønne omstilling vil blive op mod 160 mia. kr. dyrere frem mod 2050, hvis vi ikke reducerer vores energiforbrug sideløbende med omstillingen til vedvarende energikilder og udbygningen af energiinfrastrukturen.

Energifonden yder et årligt tilskud til netop dette arbejde. Fokus er på:

  • Energibesparelser i bygninger
  • Energibesparelser i små og mellemstore virksomheder
  • Transportområdet

Det handler i høj grad om at understøtte ”det lange seje træk” i omstillingen, hvilket vi blandt andet gør med vores samarbejdende og involverende brobygningsrolle.

Områderne indebærer hver for sig en indsats, hvor vi samler viden ind, udvikler strategier og netværk, formidler og skaber debat blandt politikere, medier og befolkningen. Dette gør vi i dialog med relevante aktører og gennem deltagelse i udvalg, arbejdsgrupper og sammen med relevante parter i Danmark og det øvrige Europa.

Rådet for Grøn Omstilling kan med denne bevilling fra Energifonden prioritere ”det lange seje træk”, men også pludseligt opståede opgaver som følge af nye politiske tiltag, udspil fra regeringen og EU-Kommissionen, ændringer i vores omverden, gode ideer og andre hændelser, der kræver hurtig reaktion. Alt sammen er det noget, der støtter hele den grønne omstilling af energisektoren.


Projektrapport

Rådet for Grøn Omstilling udarbejder hvert år i august en detaljeret rapport til Energifonden om de mange aktiviteter, som vi har gennemført på baggrund af bevillingen. Du kan du læse mere om aktiviteterne i vores midtvejsrapport.

Periode: 2015-2021

Funding: 3 millioner kroner per år

Projektet er finansieret af Energifonden.


Projektleder

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Del på sociale medier

Download midtvejsrapporten her