Renere skibsfart

Passagerskibe og fragtskibe udleder store mængder CO2 og helbredsskadelig luftforurening. Vi arbejder for renere skibsfart.

Mange passagerskibe og fragtskibe sejler på noget af verdens mest forurenende brændstof: Tung bunkerolie. Tung bunkerolie er billigere end andet brændstof, men indeholder 500 gange mere svovl end almindelig vejdiesel. Brændstoffet afbrændes typisk helt uden nogen form for røggasrensning.

Den forurenede luft øger risikoen for kræft, hjertekarsygdomme, blodpropper og alvorlige luftvejslidelser. Samtidig ødelægger udledningerne økosystemerne og bidrager til, at isen i Arktis smelter endnu hurtigere.

Vi arbejder for at stramme miljøkravene til både lokal, regional og international skibsfart. For det går langsomt med at gøre skibsfarten grønnere. Det er blevet forbudt at sejle på tung bunkerolie i Antarktis for at undgå forureningsskader og reducere risikoen ved oliespild. Men samme forbud er ikke gældende i Arktis.

Vores mål er emissionsfri skibsfart i 2050 via renere brændstoffer. Men også på kort sigt arbejder vi med at reducere brændstofforbruget og udledningerne ved eftermontering af vind- og røggasrensningsteknologi på skibe. Førstnævnte som led i vores store EU INTERREG WASP-projekt.

Vores arbejde med at mindske luftforurening fra skibsfart sker via internationalt samarbejde i EU og FN (IMO) med både flagstater, myndigheder og maritime organisationer. Ligeledes måler vi luftforurening i byer og havne verden over for at få fokus på luftforureningen fra bl.a. krydstogtskibe.


Vores arbejde finansieres af Climate Works Foundation, Energifonden og EU-Kommissionen i form af det store WASP-projekt.

Periode: 2019-

Kontakt

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk

Del på sociale medier