Skibsfarten bør afrapportere deres udledning af sodpartikler

3. februar 2022
Der bliver udledt store mængder sodpartikler til skade for både klimaet og folkesundheden, når fragtskibe transporterer varer på verdenshavene. Det sker, fordi skibene primært sejler på tung bunkerolie og ikke har partikelfiltre monteret. Samtidigt er der ingen regler om, rederier skal opgøre deres udledning af sodpartikler i deres miljøregnskaber. Men det bør de gøre alligevel, mener Rådet for Grøn Omstilling.

Ingen forurening bør være usynlig, og derfor bør skibsfarten begynde at opgøre deres udledning af sodparkler i deres miljøregnskab. Opgørelsen af udledningerne af sodpartikler vil nemlig give et mere retvisende billede af skibsfartens forurening, hvilket vil komme både klimaet og folkesundheden til gavn. Sådan lyder det fra seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Rådet fra Grøn Omstilling.

”Det giver ingen mening, at skibsfartens udledninger af sodpartikler ikke bliver registreret i rederiernes miljøregnskab. Set over et 20-årigt tidsperspektiv er sodpartikler fra skibsfarten ansvarlig for ca. 20 % af den globale opvarmning fra skibsfart, og derfor er det ekstremt vigtigt, at skibsfartens forurening bliver retvisende opgjort, så vi kan få synliggjort og reguleret udledningen af sodpartikler,” siger Kåre Press-Kristensen.

Maersk går forrest i branchen

Det danske rederi Maersk har netop meddelt, at de vil begynde at rapportere deres udledning af sodpartikler i deres miljøregnskab. Dermed går Maersk forrest i branchen som det første rederi i verden, der vil give et retvisende billede af deres forurening, og den beslutning møder ros fra Rådet for Grøn Omstilling.

”Det er rigtigt positivt, at Maersk, som det første rederi i verden, nu vil begynde at rapportere deres udledning af sodpartikler, og jeg håber meget, at andre progressive rederier snarest følger trop,” siger Kåre Press-Kristensen og fortsætter:

”Når udledningen af sodpartikler er opgjort på tværs af rederierne, så vil rederierne forhåbentligt også begynde at reducere udledningen via energibesparelser, renere brændstoffer og partikelfiltre til gavn for folkesundheden og klimaet.”

Eksempelvis kan skibsfarten ved at skifte fra tung til let bunkerolie nedbringe udslippet af sodpartikler med 30-40 %, og hvis der samtidig bliver påmonteret partikelfiltre vil det kunne nedbringe forureningen med over 98 %.

For mere information
Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver med speciale i luftkvalitet & klima, tlf. 22811027.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk