Rådet for Grøn Omstilling maner til besindighed om Power-to-X hype

8. september 2023
Danmark skal afvænnes vores fossile afhængighed, og power-to-x er en central brik i puslespillet, som kan få den grønne omstilling i energisektoren til at gå op. Men omstillingen bør være både omkostnings- og energieffektiv, og PtX er ingen silver bullit. I et nyt notat præsenterer Rådet for Grøn Omstilling policy anbefalinger og en række opmærksomhedspunkter, som bør håndteres af både erhvervslivet og politikerne.

Grøn brint og power-to-x teknologier kan få en vigtig rolle i omstillingen til et bæredygtigt energisystem uden fossile brændsler , men det er også en dyr og energikrævende teknologi, som bruges rigtigt og doseres klogt. . Hertil er brint en indirekte drivhusgas og samlet set bør power-to-x derfor betragtes som en slags energichampagne, som kun bør benyttes der, hvor det ikke er muligt at elektrificere direkte.

Omvendt ser power-to-x brændstoffer ud til at blive afgørende i omstilling af bl.a. søfart og lufttrafikken.

”Luftfarten og den internationale søfart er så langt bagude i den grønne omstilling, at man kan være i tvivl om de overhovedet er kommet i gang. Derfor haster det med at få udviklet og skaleret grønne e-fuels til de fly og skibe, som er for store til at drives på batterier. Med et kæmpe vindpotentiale i Nordsøen samt en rolle som en af verdens største søfartsnationer har Danmark et ansvar for at kick-starte udviklingen af fremtidens grønne brændstoffer til fly og containerskibe. Derfor er det også nødvendigt, at vi sikrer biogen CO2 til bl.a. flybrændstof, og ikke hælder det hele i undergrunden.” siger Rasmus Bjerring Larsen, rådgiver for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling.

Fokus bør holdes på at accelerere udviklingen af power-to-x indenfor sektorer, hvor der ikke findes tilgængelige alternativer. Konkret bør power-to-x begrænses til langdistance sø- og luftfart, fremstilling af kemikalier, plast og gødning, samt til de industriprocesser, som ikke kan elektrificeres. Derimod bør power-to-x holdes helt ude af vejtransporten og varmesektoren, hvorfor skalering af produktion og infrastruktur også bør overvejes nøje.

”Det er lidt ligesom med vores udbygninger af motorveje; hvis vi udvider vejene, så kommer der flere biler, men det er slet ikke det mest hensigtsmæssige ud fra en lang række hensyn. Vi skal med andre ord sørge for, at vi bygger produktion og infrastruktur til den grønne brint i den rette størrelse. Det er tricky, fordi der pt. er et enormt spænd i prognoserne, bl.a. for Tyskland, som Danmark sigter mod at eksportere til, hvor behovet kan vise sig at være alt mellem 0,8 og 4 millioner tons i 2030.” siger Jens Dahlstrøm Iversen, seniorrådgiver for energi og klima i Rådet for Grøn Omstilling.

Rådet for Grøn Omstilling anbefaler at udbygningen af vedvarende energi accelereres maksimalt for at følge med det stigende strømforbrug til power-to-x, at risici for lækage af brint til atmosfæren minimeres, og at placeringen af fremtidige power-to-x anlæg tager højde for afsætning af overskudsvarme.

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk

Jens Dahlstrøm Iversen

Seniorrådgiver, Energi

(+45) 3318 1932
jens@rgo.dk

Læs notatet her

Læs mere