Spild ikke skatteydernes penge på usikker CO2-fangst

21. september 2023
Regeringen har indgået et bredt forlig i Folketinget om at fange op til 34 mio. tons CO2 og lagre den i Danmarks undergrund. Politikerne kalder det en klimateknologisk landvinding og afgørende for at de danske klimamål. Men teknologien er langt mindre effektiv og langt dyrere, end det er blevet lovet.

Rådet for Grøn Omstilling er stærkt kritisk overfor den nye aftale om CO2-fangst, som politikerne har indgået.

”Det er en meget umoden, kostbar, usikker og stærkt energikrævende teknologi. Der er betydelig risiko for, at politikernes gyldne løfter aldrig bliver indfriet, og at skatteydernes penge bliver spildt på en fangstteknologi, der ikke leverer hurtigt nok,” siger direktør i Rådet for Grøn Omstilling, Bjarke Møller.

RGO har i et større notat gennemgået de internationale erfaringer med CO2-fangst, og politikernes ambitioner med at fange CO2 fra biomassekraftværker, affaldsforbrændingsanlæg og den energikrævende industri. Teknologien er langt mindre effektiv og langt dyrere, end det er blevet lovet.  

Man binder store offentlige midler på at støtte dyre CO2-fangstanlæg, der kan øge energiforbruget på et tidspunkt, hvor vi snarere burde spare på energien. Fangstanlæggene koster typisk 13-44 pct. ekstra på energiregningen på de værker, der installerer det. Og det kan så få en social slagside, fordi en højere energiregning som regel rammer lavindkomstgrupperne relativt hårdere.

RGO anbefaler, at politikerne slår koldt vand i blodet og udskyder de to nye planlagte udbudsrunder i 2024 og 2025, og at forligskredsen revurderer beslutningen tidligst i 2030.

Frem til 2030 bør der ikke afholdes nye udbud for CO2-fangst eller afsættes ekstra offentlige midler til at bygge en ny kostbar CO2-infrastruktur med store rørledninger, der vil lægge beslag på store arealer og i værste fald endnu flere statslige midler. Til den tid kan man så vurdere erfaringerne med det allerede indgåede projekt med CO2-fangst på Ørsteds biomasseværker og andre projekter i udlandet, og så se om omkostningerne er bragt ned, og fangstanlæggenes effektivitet er løftet,” siger Bjarke Møller.  

Rådet anbefaler, at politikerne i stedet hæver CO2-afgiften og indfaser den hurtigere end allerede aftalt. I stedet for i de næste 7 år at bruge 26,8 mia. kr. på to enkeltprojekter anbefaler RGO, at man i stedet øger investeringerne på andre grønne teknologier.

I stedet for at bruge flere milliarder af skattekroner på CO2-fangstanlæg på et for tidligt tidspunkt kan man få meget mere for pengene ved at fremme energibesparelser, at lave en hurtigere opskalering med sol- og vindenergi, støtte flere varmepumper og at sætte strøm til alle sektorer,” siger Bjarke Møller. ”Den vej kan vi hurtigere trænge fossile brændsler hurtigere ud af det danske energiforbrug. Det kan også give et ekstra boost til de grønne danske frontløbervirksomheder.” 

Rådet anbefaler, at Danmark i de næste 5-10 år også satser mere på den naturbaserede CO2-fangst, som har langt lavere omkostninger end f.eks. CCS. De vurderer, at der kan opnås store klimagevinster ved at plante mere skov, at plante flere træer i byerne, at udtage og vådlægge alle lavbundsjorde, at omstille landbruget til mere plantebaseret produktion – samt hurtigt at aftrappe afbrændingen af fast træbiomasse på kraftværkerne. Det vil være langt billigere og mere effektivt, vurderer RGO.

For ca. 9,2 mia. kr. kunne man give landmændene støtte til at udtage og vådlægge ekstra 135.000 hektar lavbundsjorde. Vores beregninger viser, at man ad den vej kan fjerne op imod 3,2 mio. tons CO2 i 2030. Vi kan få samme klimaeffekt for cirka en tredjedel af de penge, som forligspartierne vil kaste ind på teknologisk CO2-fangst og -lagring.”  

Rådet for Grøn Omstilling udgiver den 21. september en større analyse af de internationale erfaringer med CO2-fangst og lagring, der giver et bud på, hvordan Danmark for færre penge kan opnå en langt større klimagevinst. 
 

Kontakt

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk

Læs mere