Regeringen fremlægger tandløs plan for cirkulær økonomi

19. september 2018
Regeringens nye strategi for cirkulær økonomi er fuld af flotte hensigter, men det kniber gevaldigt med de konkrete initiativer, mener Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.

Debatindlægget er skrevet af Sine Beuse Fauerby og Christian Ege, hhv. miljøpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og seniorkonsulent i Det Økologiske Råd og er blevet bragt i Altinget.dk den 19. september 2018.

Hvordan kommer Danmark for alvor i gang med en omstilling til cirkulær økonomi? Det spørgsmål er det seneste år blevet sparket til hjørne med en henvisning til regeringens kommende strategi for cirkulær økonomi.

Nu er strategien kommet, og den er fuld af flotte ord og hensigtserklæringer. For eksempel står der i teksten, at regeringen ønsker at ”fremme en gentænkning af vores måde at producere og forbruge på. Der er brug for en mere cirkulær økonomi.”

Vi kunne ikke være mere enige. Men det bliver ved de fine hensigter, og det kniber gevaldigt med konkrete initiativer. Regeringen lægger i overvejende grad op til, at en omstilling skal løses ved hjælp af frivillige aftaler, selvom stort set al erfaring viser, at frivillige aftaler på miljøområdet slet ikke er nok.

“Regeringen lægger i overvejende grad op til, at en omstilling skal løses ved hjælp af frivillige aftaler, selvom stort set al erfaring viser, at frivillige aftaler på miljøområdet slet ikke er nok.”

Stil krav om cirkulær økonomi
I den nye strategi vil man for eksempel fremme cirkulære indkøb og øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb, hvilket egentlig er utrolig positivt. Men der er tale om en frivillig indsats.

I stedet bør der stilles faste krav, for eksempel om, at alle kommunens indkøb skal igennem en totaløkonomi-analyse. En idé er at starte med visse sektorer, eksempelvis børneområdet – legetøj og inventar til vuggestuer og børnehaver samt sygehussektoren. Her kan staten gå foran, når det handler om efterspørgsel.

I strategien står der: ”Regeringen arbejder for, at produkter kan designes, så de i højere grad kan indgå i en cirkulær økonomi […]”. Bedre design bør i højere grad være et krav inden for EU-reguleringen. Men mens vi venter på EU, bør vi i Danmark arbejde med vores afgiftssystem, så det fremmer en udvikling, hvor produkter designes til genanvendelse.

Nationalt kan regeringen for eksempel via nedsat moms eller løntilskud til reparationer fremme billigere reparation, så det kan betale sig at få fikset en vaskemaskine eller lignende produkter, der er gået i stykker. Og Danmark kan følge Frankrigs lovgivning mod indbygget forældelse i produkter, hvor man kræver, at leverandører stiller reservedele til rådighed i hele produktets levetid.

Også miljømærkesystemet bør omlægges, så produkter uden mærke, det vil sige de ”sorte” produkter, betaler en afgift, mens det er gratis for en virksomhed at få miljømærket et produkt – det ville følge ”forureneren betaler”-princippet.

Disse virkemidler ville kunne flytte noget. Vi kan meget mere i Danmark, end vi tror. Se bare på Dansk Retursystem – en unik dansk ordning, der sikrer, at ressourcerne kommer tilbage i et kredsløb.

Bedre styr på affaldsindsamling
Vi glæder os over, at man fra regeringens side vil fremme en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald – men det er uklart hvordan.

Igen savner vi fokus på konkrete initiativer. Der er brug for faste og klare rammer, styring og kontrol med alle de aktører, der håndterer affald, offentlige som private aktører. Så kan vi sikre, at ressourcerne i affaldet sendes til genanvendelse i høj kvalitet.

Desuden skal langt flere virksomheder tage deres produkter tilbage, for eksempel via pantordninger, da det er den bedste måde at få en høj kvalitet i genanvendelsen.

Der findes bunker af muligheder for, hvordan man langt mere konkret kan gennemføre en omstilling til cirkulær økonomi, og vi bidrager meget gerne med konstruktive forslag i den fremtidige debat.