Regeringens udspil til CO2-afgift er en halv løsning

20. april 2022
Regeringen har i dag offentliggjort deres udspil til en generel CO2-afgift. Udspillet giver øget tilskyndelse i de fleste brancher til at reducere udslip, men ringe tilskyndelse i de mest forurenende industrier og i de brancher som aftager de forurenende produkter.

Regeringens udspil lægger sig op ad den såkaldte model 2 fra Ekspertgruppens rapport fra 8. februar. Det betyder at man lægger en CO2-afgift på 750 kr/t CO2 på industrien, undtagen den såkaldte mineralogiske branche, dvs. cement, tegl, mineraluld m.v. Denne slipper med kun 100 kr. Men denne er netop den allermest forurenende. Begrundelse er frygt for at disse virksomheder ville flytte ud af landet, og så ville vi blot importere disse produkter, uden at klimaet herved blev hjulpet.

Problemet skyldes, at man kun opererer med afgift på udledning, og denne rammer kun dansk produktion, mens de konkurrerende importerede produkter slipper. Problemet kunne løses ved at supplere med en afgift på de pågældende produkter – en sådan vil ramme såvel importerede som danskproducerede produkter

Mangler produktafgift

Rådet for Grøn Omstilling foreslår at der lægges fuld afgift også på de mest forurenende industrier, men at afgiften bliver en kombination af afgift på udledning og på produktet – som bl.a. Klimarådet har foreslået. Herved kunne det sikres, at der er en tilskyndelse for producenten til at reducere sin udledning, samtidig med at varen stiger i pris, hvorved erstatning af disse varer med mindre klimabelastende bliver mere attraktiv.

”Udspillet er kun en halv løsning. F.eks. bliver afgiften på produktion af en række byggematerialer så lav, at der bliver ringe tilskyndelse til at reducere sin udledning, Samtidig er der ingen afgift på produktet. Dermed får byggebranchen ikke en øget tilskyndelse til at bruge mindre klimabelastende materialer, f.eks. træ og biologiske isoleringsmaterialer i stedet for beton og mineraluld” siger Christian Ege, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og fortsætter:

”Vi er klar over at produktafgifter – hvis de blev indført generelt – ville være administrativt tungt. Men de er netop kun nødvendige i de allermest klimabelastende brancher, som samtidig er meget udsat for international konkurrence – som her mineralogisk industri, som har et begrænset produktsortiment og derfor ikke vil være tung at administrere”.

For ensidigt fokus på usikre teknologier

Der gives i udspillet et ekstra tilskud på 0,5 mia. kr til industrien til fangst og lagring af CO2 frem mod 2030. Men denne teknologi er endnu usikker. ”Det er fint med støtte til ny teknologi, men den støtte der lægges op til her er stor og den gives til den mest forurenende industri. Støtten vil være ineffektiv ift. omstilling via afgift.” siger Claus Ekman, direktør for Rådet for Grøn Omstilling.

Der mangler klare signaler til landbruget

Det er meget vigtigt at brancher kan forberede sig i god tid på omlægninger. Det gælder også for landbruget, som burde varsles allerede nu, selv om ekspertgruppens rapport herom først kommer sidst på året. ”Selvom den konkrete indretning af en drivhusgasafgift for landbruget først kommer senere, burde regeringen allerede nu sende klare signaler om at landbruget kommer til at løfte sin del af opgaven med at nedbringe drivhusgasudledningen. Det vil skabe sikkerhed og allerede nu bidrage til den store omstilling landbruget nødvendigvis må gennemføre”, siger Christian Ege, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

For yderligere information:

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk

Download pressemeddelelsen her: