Regeringens udspil til en ‘opdateret’ klima- og energiplan er uambitiøs og mangler inddragelse

13. juni 2023
Vi risikerer at få en uambitiøs klima- og energiplan (NECP) uden nye og skærpede målsætninger, hvis regeringens udkast ikke ændres betydeligt frem mod den endelige version. Derfor har vi været med til at skrive et høringssvar, hvori vi bl.a. opfordrer regeringen til at øge ambitionerne og ikke mindst gennemføre den lovmæssige stakeholder-inddragelse.

Vi risikerer at få en uambitiøs klima- og energiplan (NECP) uden nye og skærpede målsætninger, hvis regeringens udkast ikke ændres betydeligt frem mod den endelige version. Derudover har regeringen ikke overholdt EU-lovgivningen, da relevant stakeholder-inddragelse er udeblevet. Derfor har vi været med til at skrive et høringssvar, hvori vi bl.a. opfordrer regeringen til at øge ambitionerne og ikke mindst gennemføre den lovmæssige stakeholder-inddragelse.

EU’s governance-forordning kræver, at relevante interessenter bliver inddraget tidligt og effektivt, når EU-medlemslandene laver klima- og energiplaner. Men det sker ikke i Danmark. Det er selvsagt problematisk for os som grøn NGO, men også for andre erhvervs- og forbrugerorganisationer – specielt set i lyset af, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet nu har lavet et udkast til en klima- og energiplan 2023, hvor målsætningerne er identiske med den, som Danmark indleverede i 2019.

Fire år senere, er der er altså ingen skærpede målsætninger eller nye ambitioner. Det er igen målet om 70 % reduktion i 2030, der uændret udgør det centrale i Danmarks 2023 klimaplan. Det er uambitiøst, og derfor har vi sammen med 92-gruppen lavet et høringssvar, hvor vi opfordrer regeringen til at gennemføre den lovmæssige stakeholder-inddragelse, så Danmarks kommende energi- og klimaplan kan blive opdateret og komme til at indeholde scenarier med nye tiltag og skærpede målsætninger.

Læs vores høringssvar