Social bæredygtighed som element i den grønne omstilling af byggeriet

17. november 2021
I lyset af Danmarks mål om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030 ses et større og større fokus på at bygge miljømæssigt bæredygtigt. Det forventes at give nogle yderligere muligheder for også at styrke den sociale bæredygtighed.

En styrket indsats for social bæredygtighed kan medvirke til reducere eller løse en række udfordringer i samfundet, som for eksempel stigende utryghed og ensomhed, dårlig livskvalitet, mangel på billige boliger mv. Udfordringer som kan stige uden en indsats for social bæredygtighed, og som allerede har store omkostninger for samfundet i form af sundhedsomkostninger, produktionstab mv.

Den grønne omstilling mod et klimaneutralt Danmark og de samfundsmæssige gevinster ved øget social bæredygtighed forventes at føre til et stigende fokus på det sociale element i nybyggeri og større renoveringer både i den almene, offentlige og private sektor.

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet et fremsynsnotat om “Muligheder for social bæredygtighed som element i den grønne omstilling af byggeriet”. Det findes også i en pixi-udgave.

Kontaktperson: Camilla Damsø Pedersen e-mail: cd@concito.dk

Hovedpointer fra fremsynsnotatet

Det forventes, at muligheder for at styrke den sociale bæredygtighed som led i den grønne omstilling blandt andet kan være:

  • Ved inddragelse af det sociale aspekt i regeringens kommende strategi for bæredygtigt byggeri
  • Som uddybet element i vejledningen for den frivillige bæredygtighedsklasse
  • Via prioritering af certificeret offentligt og alment byggeri, fx DGNB
  • Udarbejdelse af kommunale strategier for bæredygtigt byggeri
  • Fortsat fokus fra den almene sektor som led i udmøntningen af den nye Boligaftale
  • Højere prioritering fra det private ejendomsmarked
  • Uddybning af det sociale aspekt i certificeringsordninger
  • Ved at rådgivere, arkitekter mv. skabe opmærksomhed om fordelene

Se ovenstående fremtidsnotat for yderligere informationer.

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.

Læs fremsynsnotatet her: