Stort millionbeløb til dansk kamp imod plast i havet

12. januar 2016
VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har netop givet en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner til projektet ’Et hav af muligheder’, der gennem en række forskellige tiltag skal undersøge og reducere plastforureningen i havet. Bag projektet står de to ngo’er Plastic Change og Rådet for Grøn Omstilling samt brancheorganisationen Plastindustrien.

Plast i havet er et komplekst og voksende problem, der både rammer dyr, økosystemer, turisme og erhverv. Den kurve skal knækkes. Og nu bliver der i dansk sammenhæng sat ekstra skub på den proces.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nemlig netop valgt at bevilge 8,9 mio. kr. til projektet ’Et hav af muligheder’, som partnerne Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien står bag.

’Et hav af muligheder’ består af en række delelementer, der sammen bidrager til at få mængden af mikro- og makroplast i havmiljøet dokumenteret, kilderne til forureningen kortlagt og forureningen reduceret på sigt. 

”Det er en festdag for miljøet i Danmark. Bevillingen fra de to fonde betyder, at vi nu er i stand til at få en grundig viden om, hvordan plastik påvirker vores miljø og potentielt set os mennesker. Ikke mindst får vi igangsat en diskussion om, hvordan vi i fremtiden kan leve bæredygtigt med plastik. Det er med andre ord en meget betydningsfuld og værdsat bevilling fra VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN,” siger Henrik Beha Pedersen, miljøbiolog og grundlægger af Plastic Change. 

Lokale partnerskaber, nye og grønne forretningsmodeller, teknologiudvikling, vidensopbygning, adfærdspåvirkning og formidling er nogle af redskaberne i ’Et hav af muligheder’, som løber over de næste tre år.

”En meget spændende del af projektet har fokus på at fremtidssikre Roskilde Fjord og dermed den nye nationalpark, Skjoldungernes Land, imod den stigende plastikforurening. Målet er, at de lokale borgere skal inddrages i projektet fra start af, så de selv kan varetage en plastfri Roskilde Fjord i fremtiden,” fortsætter Henrik Beha Pedersen.

Genanvendelse af plastaffald fra den jyske vestkyst

En anden konkret aktivitet er udvikling af en grøn forretningsmodel, der skal demonstrere den samfunds-mæssige værdi i at indsamle og genanvende plastaffaldet fra den jyske vestkyst. 

Med i denne del af projektet er to medlemsvirksomheder fra Plastindustrien, og det er helt naturligt, at industrien tager sin del af ansvaret. Det understreger Helle Fabiansen, der er miljøchef i Plastindustrien:

”Plastaffald er skidt for havmiljøet, men plast er samtidig en værdifuld ressource. Der er derfor mange gode grunde til, at vi skal genanvende langt mere plast. Vores indsamling via frivillige langs den jyske vestkyst og efterfølgende fremstilling af nye plastprodukter – fx rekreative møbler – er et spændende pilotprojekt, der gerne skal føre til udviklingen af en ny grøn forretningsmodel. Som en ansvarlig industri er vi meget begejstret for de muligheder, som den store bevilling giver os i kampen imod plast i havet.”

Mikroplast skal ud af forbrugerprodukter

’Et hav af muligheder’ blæser også til kamp imod mikroplast. Projektet omhandler også en dansk implementering af forbruger-app’en ’Beat the Microbead’, der kortlægger de pleje- og kosmetikprodukter, der indeholder mikroplast. 

Mikroplast bliver brugt helt unødvendigt i mange forbrugerprodukter, og det er til direkte skade for mennesker og miljø. Udfordringen med mikroplast er bl.a., at den kan binde skadelige kemikalier og dermed medvirke til, at også disse spredes i naturen. Projektet ’Et hav af muligheder’ vil skabe en debat, bl.a. via ’Beat the Microbead’, hvor både befolkningen, industrien og politikerne bliver involveret. Sammen skal vi finde løsninger, som vil nedbringe plastikforureningen både i Danmark, i EU og på globalt plan,” siger Christian Ege, seniorkonsulent i Rådet for Grøn Omstilling.

Resultaterne fra ’Et hav af muligheder’ vil løbende blive præsenteret for offentligheden. Bl.a. vil en aktiv deltagelse i Folkemødet i de kommende år være en fast kommunikationsplatform.

Kontakt

Christian Ege (Rådet for Grøn Omstilling) – christian@rgo.dk / 2858 0698

Henrik Beha Pedersen (Plastic Change) – hbp@plasticchange.org / 2288 1615

Helle Fabiansen (Plastindustrien) – hf@plast.dk / 2689 3027