Unik fælles appel til EU-Kommissionen: EU skal udfase skadelige kemikalier hurtigst muligt

31. marts 2023
EU kan og skal bremse den kemikaliekrise, vi står midt i. Derfor har Miljøministeren sendt et brev til EU-Kommissionen på vegne af medlemmer fra Kemikalieforum. Rådet for Grøn Omstilling har ledt processen bag brevet.

PFAS skal forbydes, og EU skal udfase brugen af de mest skadelige kemikalier i forbrugerprodukter. Formålet er at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Dette er nogle af anbefalingerne i et fælles brev, som Miljøminister Magnus Heunicke på vegne af medlemmer af Kemikalieforum har sendt til miljøkommissær Viginijus Sinkevicius. EU-Kommissionen arbejder med udmøntningen af EU’s kemikaliestrategi og skal i år lancere et forslag til reformen af EU’s kemikalielovgivning, REACH, fra 2006.

Kemikalieforum er nedsat af Folketinget og omfatter erhvervsorganisationer, grønne organisationer, forbrugerorganisationer, faglige organisationer, myndigheder, forskere mv. Lone Mikkelsen, der er seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling, har været forperson for Kemikalieforum frem til februar 2023 og ledt processen med udarbejdelsen af brevet. 

”PFAS-skandalen har gjort det meget tydeligt, hvor meget der er brug for, at EU tager affære og bremser vores forbrug og udledning af skadelige kemikalier til miljøet. Og det kan netop ske i forbindelse med EU’s kemikaliestrategi og REACH-revisionen. Vi ser frem til at høre miljøkommissærens reaktion på brevet,” siger Lone Mikkelsen.

At en så bred gruppe af interessenter kan stå sammen bag et fælles brev på denne måde, er ret unikt i Europa.

”Det er lykkedes at få erhverv, miljøorganisationer, forskere og miljøministeren til at gå sammen om anbefalinger om udfasning af skadelige kemikalier. Det er vist kun sket en gang tidligere i europæisk sammenhæng – også i form af et brev fra Kemikalieforum. Det er et stærkt og meget unikt budskab,” siger Lone Mikkelsen.

Afsendere på brevet er:
Miljøministeren, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Plastindustrien i Danmark, Arbejdstilsynet, 3F/LO, CO Industri, Sundhedsstyrelsen, Miljømærkning Danmark, Forbrugerrådet, Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Astma-Allergi Danmark, Videncenter for Allergi, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, DTU, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Læs mere om Kemikalieforum her:

Kontakt

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk

Læs mere her: