40 anbefalinger til et mere klimavenligt og plantebaseret landbrug

24. juni 2021
Et nyt nordisk partnerskab sætter fokus på bæredygtig produktion af mad. Det gør de med en ny rapport og 40 konkrete anbefalinger til at fremme en bæredygtige udvikling mod et klimavenligt og mere plantebaseret landbrug.

Bag anbefalingerne står Rådet for Grøn Omstilling, svenske AirClim og finske Natur och Miljö, som netop har udgivet rapporten ”Nordisk mad i forandring – muligheder for lavere udledninger i landbruget,” som anbefalingerne er en del af.   

”Vores fødevarer står for en rigtig stor del af vores miljøaftryk. Det drejer sig især om drivhusgasudledninger og næringsstofudledninger fra den animalske produktion, og en foderproduktion, der lægger beslag på enorme arealer herhjemme og i udlandet. Men med rapporten og anbefalingerne giver vi vores bud på, hvordan en omstilling af landbruget kan se ud,” siger Annika Lund Gade, landbrugsrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling. 

I rapporten er der mange eksempler på eksisterende virksomheder og landbrug, der producerer mere bæredygtigt, og det er med afsæt i disse, at de 40 anbefalinger er blevet til. 

Eksempler fra virksomheder og landbrug forankrer anbefalinger i virkeligheden 

I rapporten indgår 8 eksempler på virksomheder og landbrug, der producerer mad på en ny og mere bæredygtig måde. Eksemplerne er vidt forskellige. Hos Organic Plant Protein i Østjylland produceres teksturerede planteproteiner på ærter og bønner, der kan bruges som alternativer til kød – og som de eneste i verden er de økologiske. På Fagraslätt i det nordøstlige Skåne specialiserer man sig i diversitet i planteproduktionen og dyrker bl.a. forskellige bønner, ærter, linser, kikærter og grøntsager. På Sjöholms gård i Södermanland sydvest for Stockholm er det intensive tyreopdræt omlagt til ekstensiv produktion og diversificeret planteproduktion, og på Ausumgaard i Vestjylland har man etableret Danmarks første større bioraffineringsanlæg, der skal lave græsprotein til at erstatte sojafoder.  

”Der er mange måder at forbedre bæredygtigheden, og derfor indgår der også meget forskellige virksomheder i rapporten, som på hver deres måde viser en mulig vej. Men ligesom vi har brug for at reducere mængden af kød i vores kost for at reducere vores klimaaftryk, så skal der være mindre og bedre animalsk produktion og meget mere produktion af plantebaseret mad, og derfor fylder det plantebaserede meget i rapporten,” siger Annika Lund Gade 

Anbefalinger henvender sig til hele værdikæden – fra jord til bord 

De 40 anbefalinger fordeler sig på tiltag i dyrkningen af plantebaserede proteiner, en omstilling af den animalske produktion, fødevareproducenter og detail, forskning og udvikling, national politik, EU-politik og landbrugsstøtte og forbrugere.  

”Vi har udarbejdet en lang række konkrete anbefalinger baseret på dialog med de involvere virksomheder samt forskere og andre interessenter på området. Vi oplever, at der er meget lignende udfordringer i de tre lande, der indgår i rapporten; Danmark, Sverige og Finland. Samtidig findes der mange gode og innovative initiativer i de forskellige lande, som vi hver især kan lære af. Fx det danske initiativ til at organisere virksomheder, der beskæftiger sig med plantebaserede fødevarer, i en fælles brancheforening – Plantebranchen – og det svenske ”Nordisk Råvara”, der indkøber små partier proteinafgrøder som ærter og linser, som de større forhandlere ikke er interesserede i,” siger Annika Lund Gade. 

Rapporten er en del af Nordisk Ministerråds TemaNord serie og kan læses her.  

Der inviteres til seminarer om Nordisk Mad i Forandring på den anden side af sommerferien.  

Save the date! 
26. august 2021:  
Seminar: Nordisk Mad i Forandring 

3. september 2021:  
Seminar: Sustainable Food Transition in the EU – lessons learned in the Nordics 

For yderligere information:

Læs anbefalingerne her: