Hotspots fra landbrugsstøttedebatten

7. september 2020
Kampen om EU’s landbrugspolitik for perioden 2021–2027 skærper til. EU-Kommissionen har med Green Deal sat barren højt i forhold til natur, miljø og klima – men vil det lykkes at realisere målene? Debat med Leif Bach Jørgensen, RGO, og Steen Gade, Nyt Europa.

Tid: Den 15. september 2020 fra 16-17

Sted: Online via Zoom

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Slut med ’one size fits all’. Der er lagt op til en høj grad af fleksibilitet, således at medlemsstaterne nu skal designe strategiske planer og såkaldte Ecoschemes, som er tilpasset lokale geografiske, strukturelle og sociale rammevilkår. Vil det føre til en øget effektivitet i forhold til at opnå de grønne målsætninger?

Har Kommissionen magt til at sikre en reel fremdrift i alle lande? Vil den øgede fleksibilitet skabe større forskelle mellem landene? Og hvad betyder det for landbrugserhvervet – fører høje miljøkrav i et enkelt land til konkurrenceforvridninger, eller kan det opvejes af, at høje miljø- og klimastandarder er et vigtigt nyt konkurrenceparameter på markederne?

Budgettet for landbrugsstøtten vil fortsat falde langsomt. Hvor mange penge skal der til for at sikre den grønne omstilling? Kan landbrugsstøtten både fungere som indtægtsstøtte og sikre den grønne omstilling – og hvordan skal pengene fordeles, hvis det skal lykkes?

Dialog og analyse fra tidligere MF’er, Steen Gade, Nyt Europa, og Seniorrådgiver Leif Bach Jørgensen, Rådet for Grøn Omstilling. Moderator i debatten er sekretariatsleder og chefanalytiker, Rasmus Nørlem Sørensen, fra DEO.

For yderligere information:

Leif Bach Jørgensen

Seniorrådgiver, Landbrug

(+45) 3318 1935
leif@rgo.dk