Brændeovne er da hyggelige – præcis ligesom rygning

13. februar 2021

Debatindlæg bragt i Århus Stiftstidende lørdag den 13. februar af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling

Formanden for Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Carsten Bach, efterlyser fakta om brændefyring i Aarhus Stiftstidende d. 9. februar.

Landets førende eksperter fra DCE ved Aarhus Universitet har netop gjort status for luftkvaliteten i Danmark. Af opgørelsen fremgår, at brænderøg forårsager omkring 440 dødsfald årligt i Danmark og derved er en af landets absolut mest helbredsskadelige og dyreste forureningskilder.  

I Aarhus skyldes dødsfald primært forurening med fine partikler, hvoraf de fleste stammer fra kilder udenfor Aarhus.

Men i 2017 opgjorde DCE forureningskilderne i Aarhus. Her udledte brændeovne på bare en enkelt fyringssæson godt tre gange så mange partikler som alt vejtrafikken i byen udledte på et helt år.

Hvis man forbød brændefyring, så ville partikeludledningen altså reduceres tre gange så meget, som hvis man forbød alt vejtrafik i Aarhus året rundt.

Vi er enige med Carsten Bach i, at et forbud imod brændefyring ikke sikrer ren luft i Aarhus. Ren luft kræver derudover, at forurening fra trafikken og andre forureningskilder reduceres – både i Danmark og udlandet. Dette arbejder vi målrettet for på nationalt plan og i både EU og i FN. Men når dette er sagt, så er et forbud imod brændefyring i Aarhus en meget let måde at reducere luftforureningen på, da brændefyring (modsat vejtrafikken) kan forbydes uden de store konsekvenser.

Carsten Bach skriver ganske rigtigt, at luften er blevet meget renere siden 1990. Men det skyldes ikke i nærværdig grad mindre forurening fra brændefyring. Ifølge Miljøstyrelsen er partikeludledningen fra brændefyring faktisk ikke rigtigt faldet de sidste 30 år. I samme periode er partikelforureningen fra vejtrafikken til sammenligning mere end halveret. De seneste opgørelser tyder dog på, at danskerne brændeforbrug omsider falder til gavn for luftkvaliteten og klimaet.

Nye brændeovne og korrekt fyring løser ikke problemet. En ny brændeovn under optimale forhold forurener 30-50 gange mere end fjernvarmeværker pr MWh. Nye brændeovne udleder meget mere skadelig sod og NOx end ældre ovne – og dioxin-niveauer, der er ca. 30 gange over grænseværdien for affaldsforbrændingsværker. En ny såkaldt ”miljømærket” brændeovn må udlede 2 g partikler pr. kg træ under optimal fyring. Verdenssundhedsorganisationens nye anbefalede luftkvalitetskriterium er max. 0,000.000.005 g partikler pr. liter luft. Dvs. blot afbrænding af et kg træ forurener ca. 400 millioner liter helt ren luft til grænsen.

Vi anerkender, at brændeovne er hyggelige. Præcis ligesom rygning er hyggeligt. For rygerne. Men forureningen hører ikke hjemme i vores villaområder. Hvis cigaretter og brændeovne blev opfundet i dag så var de aldrig blevet tilladt. Røgen skal ud af boligområderne ligesom den er ude af daginstitutioner, restauranter, tog osv.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Læs mere om vores arbejde med luftkvalitet