Brændeovne er hyggelige, men …

15. januar 2021
I Brønshøj-Husum Avis d. 6. januar 2021 fremhæver Jens-Ole Simonsen, at det ikke er 550 personer i København, der dør af brænderøg. Det er helt korrekt. Det er 550 personer på landsplan, der dør af brænderøg hvert år, som det fremgik af det tidligere indlæg.

Debatindlæg bragt i Brønshøj-Husum Avis den 15. januar 2021 af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og villaejer i Brønshøj

Det er korrekt, at forureningen med fine partikler i København i høj grad kommer udefra bl.a. fra brændefyring og andre forureningskilder i omegnskommuner, resten af landet og udlandet. Men dette kan vi ikke gøre så meget ved i København. Det er forurening vi arbejder målrettet på at reducere via Folketinget, EU og FN. Men derfor skal vi selvfølgelig forbedre luftkvaliteten lokalt ved at feje for egen dør. Hvis alle mener, at det bare er alle andre, der skal gøre noget, så sker der jo intet.  

Som jeg tidligere har skrevet, så er brændeovne hyggelige for brugerne. Ingen tvivl om det. Ligesom rygning er hyggeligt for rygerne. Men dette ændrer altså ikke ved, at en gennemsnitlig brændeovn i Københavns kommune koster ca. 15.500 kr årligt i helbredsskader i København. Da brændeovne samtidig let kan erstattes af isolering og miljørigtige varmekilder, så anbefaler kommunens ekspertpanel og Sundhedsforvaltningen en udfasning af byens brændeovne, da det vil give en hurtig helbredsgevinst på ca. 250 mio. kr årligt.

I samme avis d. 6. januar skriver Steen Preisler, at han ikke synes, det er rimeligt, at jeg sætter spørgsmål ved skorstensfejerens motiver. Skorstensfejeren nedgør i grove træk arbejdet, som vores førende luftforurenings- og helbredseksperter har lavet for Sundhedsforvaltningen. Her må jeg lige erindre om, at en skorstensfejer er uddannet til at feje skorstene, mens de læger, sundhedsforskere, luftforureningseksperter m.v., som sidder i kommunens ekspertpanel, er uddannet til at vurdere sundhedseffekterne af luftforurening. Det er jo heller ikke skorstensfejere, man sætter til at udvikle en vaccine mod corona.

En skorstensfejer ved lige så meget om luftforurening og sundhedseffekter, som jeg ved om at feje skorstene. Derfor udtaler jeg mig ikke om at feje skorstene, da det er uden for mit kompetenceområde. Det ville klæde skorstensfejerne, at udvise lignende respekt for fagområder uden for deres kompetence. Hvis skorstensfejerne kunne vurdere helbredseffekter på lige fod med læger, så var der jo ingen grund til at uddanne læger. Så kan man jo bare gå til skorstensfejeren, når man er syg.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk