Bred klimaaftale for landbruget viser retningen, men når ikke helt i mål

5. oktober 2021
Aftalens 10 parter er nået til enighed om, at landbruget skal reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65 % i 2030, men langt de fleste reduktioner afhænger af fremtidige teknologier. Indsatsen for vandmiljøet skuffer, men ambitionerne for plantebaseret fødevareproduktion er opmuntrende, mener miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling.

Efter måneders forhandlinger er der endelig landet en bred klimaaftale for landbruget. Aftaleparterne er blevet enige om en reduktion i landbrugets udledning af drivhusgasser på 55-65 % i forhold til 1990, hvilket svarer til en reduktion på 7,3-8 mio. tons CO2e. Hos Rådet for Grøn Omstilling er man glade for, at aftalen endelig er på plads.

”Vi er glade for at man er nået til enighed om et sektormål for landbruget på 55-65 % reduktion, og at målet for udtagning af lavbundsjorde er øget væsentligt ift. regeringens udspil,” siger Annika Lund Gade, landbrugsrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, og fortsætter:

“Vi er desuden glade for, at aftalen holder døren åben for, at landbruget skal omfattes af en kommende generel afgift på drivhusgasser. “Men hockeystaven fylder stadig alt for meget. Kun 1,9 af de 8 mio. tons CO2 ækvivalenter stammer fra det såkaldte implementeringsspor, som i modsætning til udviklingssporet ikke kræver yderligere teknologisk udvikling for at kunne realiseres.”

Når ikke i mål med kvælstofreduktionerne
I aftalen indgår tiltag svarende til en reduktion på 10.800 tons kvælstof, som ifølge aftalepapiret efterlader et udestående på 2.300 mio. tons i forhold til at opnå målsætningen om god økologisk tilstand i det danske vandmiljø i 2027.

”Kvælstofindsatsen skitseret i aftalen er simpelthen for lidt og for sent. I modsætning til vores nationale klimamålsætning for 2030 skal vi nå kvælstofmålsætningen allerede i 2027. Langt størstedelen af reduktionen i kvælstofudledningen skal komme fra målrettede indsatser, der først sættes i gang fra 2025. Det er alt for sent, særligt for de yderligere reduktioner, der først vil blive planlagt, når aftalen skal genbesøges i 2024 eller 2025.”

Lovende ambitioner for den plantebaserede fødevareproduktion
Der vil blive udarbejdet en national handlingsplan for plantebaserede fødevarer samtidig med, der etableres en ny Fond for Plantebaserede Fødevarer.

”Vi er meget glade for at udviklingen af plantebaserede fødevarer har fået en central plads i landbrugsaftalen. Det er afgørende for bæredygtigheden af dansk landbrug, at de plantebaserede fødevarer kommer til at fylde meget mere, og det her er en rigtig god begyndelse,” siger Annika Lund Gade.

For yderligere information: