Danmark skal arbejde på flere fronter samtidigt for at nå klimamålet

24. november 2021
Interview David Tveit, Teknologisk Institut

Hvis vi skal nå 70 % klimamålet i 2030 og elektrificere vores energiforbrug, skal vi arbejde på flere fronter. Der er ikke tid til at udvikle én løsning ad gangen.

David Tveit, direktør på Teknologisk Institut, fortæller i dette interview om, at vi skal bane vejen for varmepumperne. Dertil skal vi bygge bæredygtige og intelligente bygninger, som kan spille sammen med vores energisystem. Og så skal branchen uddannes, så de tager de nye teknologier til sig.

” Der kan være interessemodsætninger, når man skal afveje bæredygtigheden af de forskellige installationsløsninger”.

David Tveit, Teknologisk Institut

Emner i interviewet

  • Hovedtendenser på installationsområdet
  • Udbredelsen af varmepumper
  • Fleksibilitet skal indtænkes i bygningerne
  • Den digitale rejse mod den smarte bygning
  • Fremtidens bæredygtige bygninger

Kontaktperson: Christian Jarby, e-mail: cj@rgo.dk 

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.

Læs interviewet her: