Danmark svigter i EU og FN

5. december 2019
Indrapporteringen af luftforurening til EU viser, at Danmark ikke opfylder sine forpligtelser i FN og EU. Det skyldes forurening med ammoniak fra landbruget og partikler fra brænderøg.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 4. december 2019 af MARGRETE AUKEN, medlem af Europa-Parlamentet (SF) og KÅRE PRESS-KRISTENSEN, seniorrådgiver ved Rådet for Grøn Omstilling

Udendørs luftforurening med fine partikler, ozon og kvælstofdioxid forårsager hvert år omkring 4.200 for tidlige dødsfald i Danmark. Det svarer til 8 pct. af alle danske dødsfald og gør derved luftforureningen til vores tredjestørste risikofaktor i forhold til dødelighed. Kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet. Dertil kommer dødelighed og sygelighed relateret til indeklimaforurening og ultrafine forbrændingspartikler.

Til forskel fra de andre store risikofaktorer kan vi ikke selv fravælge luftforurening. Den afsættes i vores lunger, hver gang vi trækker vejret. Udendørs luftforurening kræver derfor meget større opmærksomhed. Og der er store gevinster at hente. Ifølge et studie fra Aarhus Universitet forårsager udendørs luftforurening nemlig helbredsskader for ca. 80 mia. kr. årligt i Danmark.

Da luftforurening med fine partikler samtidig er grænseoverskridende kræves international handling. Af de ca. 4.200 danske dødsfald skyldes ca. 3.000 dødsfald nemlig forurening udledt fra kilder udenfor Danmark. Ligesom dansk luftforurening forårsager ca. 1.800 dødsfald i udlandet. Samme mønster ses i de fleste andre medlemsstater.

De enkelte medlemsstater opnår således størst gevinster, hvis den grænseoverskridende luftforurening reduceres parallelt med den nationale. Men som stat kan man jo ikke stille krav til sine nabolandes forurening. Derfor har FN og EU påtaget sig en koordinerende rolle ved at beslutte FN’s Göteborg-protokol og EU’s NEC-direktiv (National Emission Ceilings), der stiller krav til, hvor meget forurening de enkelte stater må udlede. Derved kan også den grænseoverskridende luftforurening bekæmpes.Til trods for at forpligtelserne har været kendt siden 2012, har Danmark forsømt at reducere forureningen.

Men kun hvis medlemsstaterne tager de internationale aftaler alvorligt. I EU har Kommissionen heldigvis mulighed for at køre retssager mod medlemsstater, der ikke opfylder direktiverne, og derved tvinge medlemsstater til at nedbringe deres luftforurening til gavn for egne borgere og borgere i andre EU-lande.

Danmark har under den tidligere regering i marts indrapporteret til EU, i forhold til hvordan vi vil opfylde vor internationale forpligtelser til at reducere luftforureningen fra danske kilder. Udfordringen er bare, at det af indrapporteringen fremgår, at vi ikke vil opfylde vores forpligtelser i FN og EU. Det skyldes forurening med ammoniak fra landbruget og partikler fra brænderøg.

Til trods for at forpligtelserne har været kendt siden 2012, har Danmark forsømt at reducere forureningen. Den tidligere regerings landbrugspakke fra 2015 har endda ført til øget ammoniakforurening, så vi er kommet endnu længere fra at opfylde forpligtelserne.

I øjeblikket forhandler den ny regering derfor på livet løs om initiativer, der kan reducere luftforureningen fra danske kilder, så en pinlig retssag ved EU-domstolen afværges. Vi håber, at resultatet af forhandlingerne viser, at den nye regering tager helbredsskader fra luftforurening alvorligt og støtter den nødvendige nationale og internationale regulering til gavn for folkesundheden i Danmark og resten af EU.