En kæmpe miljøpersonlighed er gået bort

21. januar 2019
Finn Bro-Rasmussen, mangeårig professor på DTU, har spillet en enorm rolle i dansk miljøpolitik igennem sit lange liv, særligt i forhold til de store udfordringer med skadelige kemikalier.

I Det Økologiske Råd har vi været utroligt glade for vores samarbejde og samvær med Finn. Vi har mange gange haft glæde af hans store viden og store engagement, og han har deltaget i baggrundsgruppe i Det Økologiske Råd på kemikalieområdet. Han har virkelig flyttet noget, især med kemikalierne – i ind- og udland. Finn spillede f.eks. en stor rolle i at få sat fokus på giftdepoter som Cheminovas ved Harboøre Tange og Grindstedværkets i Kærgård Klitplantage. Og jeg møder stadig folk, som minder om, at Teknologirådets rapport fra 1997 om ”Uvurderede kemiske stoffer” var et vendepunkt i kemi-debatten – en rapport som Finn stod i spidsen for, og hvor jeg også fik lov at bidrage. Og gennem hele debatten op til EU’s store kemikalielovgivning, som trådte i kraft i 2007, trak vi og andre på Finns store viden. Finn har i mange år siddet i rådgivende komiteer under EU-kommissionen. Og da EU udpegede en delegation, som skulle rejse rundt i USA og agitere for, at de skulle lave en tilsvarende kemikalielovgivning var Finn med.

Fra mit første job, i Miljøstyrelsens kemikaliekontor i 1980’erne husker jeg talrige møder med min daværende chef Albert Welinder, hvor han indledte med at sige: ”Jeg har lige talt i telefon med Finn Bro, og han siger, at …”.

Finns virke er et bevis på, hvor vigtigt det er, at der er forskere, som engagerer sig i samfundsdebatten, ikke mindst om at fremme en mere bæredygtig udvikling. Det er et uvurderligt element i vores demokrati.

Det har altid været rigtig hyggeligt at mødes, idet Finn udover en kæmpe viden og engagement også besad en stor lune i sin ”fandenivoldskhed”. Finn blev 90 år gammel.

Billedet af Finn er venligst udlånt af familien

(Foto: Thomas Bro-Rasmussen)

Kontakt

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk