Legetøjsdirektivet fastsætter de sikkerhedskrav, som legetøj skal opfylde, før det kan markedsføres i EU. Dette initiativ har derfor til formål at beskytte børn bedre mod risici i legetøj, navnlig mod kemikalier. Det bygger bl.a. på kemikaliestrategien for bæredygtighed.

RGO’s holdning i korte træk:

  • Vi støtter op om forbuddet mod hormonforstyrrende og mistænkt hormonforstyrrende stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner i luftvejene og STOT’s på linje med CMR-stoffer
  • Vi støtter forslagets oplæg til, at de stoffer, der i dag er forbudt i produkter til 0-3 årige børn, også skal forbydes i legetøj til børn i alle aldre
  • Forslaget lægger op til, at der kan laves undtagelser for brug af disse stoffer. Vi mener principielt, at stoffer, der har de ovenstående egenskaber, ikke bør anvendes i produkter til børn. Derfor understreger vi bl.a. vigtigheden af, at det tydeligt mærkes på produktet eller emballagen, hvis legetøjet indeholder kemikalier, som har fået godkendt brugen på baggrund af en undtagelse.
  • Vi mener, at forordningen bør kræve obligatorisk mærkning af det kemiske indhold i legetøjet.

Vi har indsendt fælles høringssvar med Forbrugerrådet Tænk og Plastic Change.

Find det fulde høringssvar forneden.